Klacht indienen

Bent u ontevreden over iets wat met ons te maken heeft? Bijvoorbeeld over de manier waarop u antwoord kreeg op telefonische of schriftelijke vragen, het moment waarop u dat kreeg of over het niet nakomen van afspraken die wij met u maakten? Neemt u dan contact op met de persoon of afdeling waarom het gaat. Dat is nog altijd de snelste manier om het knelpunt op te lossen. Bent u niet tevreden over de afhandeling daarvan, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij hebben een klachtenregeling.

 

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht schriftelijk bij ons indienen binnen zes weken nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden of nadat een reactie van het fonds na een verzoek daartoe is uitgebleven. U geeft het volgende aan: 

  • wat uw klacht is (omschrijving) en waarom u een klacht indient (toelichting); 
  • de datum waarop de klacht ontstond. Dus bijvoorbeeld de dag waarop u uw vragen stelde waarop u nog geen antwoord heeft gekregen; 
  • uw naam en adres;
  • dagtekening van de klacht.

U dient uw klacht schriftelijk in: 

Per brief naar:
Pensioenfonds Horeca & Catering 
t.a.v. Unitmanager Marketing & Klantbediening 
Postbus 7308 
2701 AH Zoetermeer

Per e-mail naar:

klacht@phenc.nl

 

Hoe handelen wij de klacht af?

U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging dat wij uw klacht ontvangen hebben. Dit doen wij zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een week. In deze ontvangstbevestiging krijgt u ook informatie over de procedure van de behandeling van uw klacht. Wanneer u het niet eens bent met de schriftelijke reactie op uw klacht, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de directeur van het fonds.

U dient uw bezwaar schriftelijk in: 

Per brief naar:
Pensioenfonds Horeca & Catering 
t.a.v. de directeur 
Postbus 7308 
2701 AH Zoetermeer

Per e-mail naar:

bezwaaropklacht@phenc.nl

 

Welke klachten vallen binnen de klachtenregeling?

De klachtenregeling is alleen bedoeld als uiting van ontevredenheid over de behandeling dan wel de bejegening van de organisatie en haar medewerkers. De klachtenregeling leent zich dus niet voor klachten van andere aard, zoals een klacht over het afwijzen van een aanvraag tot uitkering. Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u wel een geschil indienen. 

 

Registratie

Wij registreren de klachten en de bezwaren op de klachten. Natuurlijk behandelen wij daarbij uw gegevens vertrouwelijk. De directeur brengt ieder kwartaal verslag uit aan het bestuur over: 

  • het aantal klachten en bezwaren op klachten; 
  • de inhoud van de klachten en bezwaren; 
  • hoe we de klachten en bezwaren hebben afgehandeld; 
  • de termijn van de afhandeling.

 

Ombudsman Pensioenen

Kunt u zich niet vinden in de uitkomst van de klachten- of geschillenprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen.