Code pensioenfondsen

In navolging op de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur uit 2005 is in 2014 de Code Pensioenfondsen in werking getreden. Deze Code is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die hiermee normen formuleren voor ‘goed pensioenfondsbestuur’. Pensioenfonds Horeca & Catering past de Code toe of legt, onder andere in het jaarverslag en op de website, uit waar en waarom wordt afgeweken.

In de code staan normen voor:

 • de taken en werkwijze van het bestuur; 
 • de taken en werkwijze van de raad van toezicht; 
 • verantwoording afleggen; 
 • integraal risicomanagement; 
 • communicatie en transparantie; 
 • verantwoord beleggen; 
 • uitvoering, uitbesteding en kosten; 
 • de rol van de actuaris en accountant; 
 • klachten en geschillen; 
 • meldingen van onregelmatigheden; 
 • benoeming, ontslag en schorsing van functionarissen van het fonds; 
 • geschiktheid van bestuur, raad van toezicht, verantwoordingsorgaan; 
 • stemverhoudingen; 
 • zittingsduur en herbenoeming; 
 • diversiteit; 
 • integer handelen; 
 • beloningsbeleid;
 • compliance.