Hoe voert het bestuur zijn taak uit?

Het bestuur stelt beleid op over:

  • het aansturen van het administratieve en financiële beheer van het fonds;
  • de strategie van het fonds;
  • het toezicht op de juiste uitvoering van dat beleid;
  • het uitvoeren van de pensioenregelingen door de uitvoeringsorganisatie.