Klachten en regelingen

Om alles wat er zoal op ons pad komt in goede banen te leiden en te houden, hebben we bij Pensioenfond Horeca & Catering (PH&C) een aantal regelingen opgesteld. Wat te doen bijvoorbeeld bij klachten en geschillen? Hoe bewaken we de integriteit van ons fonds? En hoe hoog zijn de vergoedingen voor bestuurders en commissieleden eigenlijk?

 

Klachten en geschillen

In de klachtenregeling staat wat we onder een klacht verstaan. Een klacht is wanneer iemand schriftelijk aangeeft dat hij ontevreden is over een behandeling, bejegening, product of dienstverlening.

In de geschillenregeling staat wat we onder een geschil verstaan. Een geschil ontstaat als iemand het niet eens is met een beslissing van het fonds. Bijvoorbeeld als iemand het niet eens is met de hoogte van zijn uitkering. De geschillenregeling geldt alleen voor beslissingen van het fonds die gaan over de verplichtstelling, de statuten en het pensioenreglement. De directeur handelt een geschil schriftelijk af.

 

Procedure

Bij klachten en/of onenigheid neemt u eerst contact op met de afdeling waar de klacht thuishoort. Die doen er alles aan om het verschil in mening zo goed mogelijk op te lossen. Lukt dat niet? Dan komt uw ‘zaak’ terecht bij de directeur. Die heeft zich er tot dan toe niet mee bemoeid en kan dus objectief bekijken of de afdeling wel goed gehandeld heeft. Hij kan alles nog een keer in heroverweging nemen en eventueel anders beslissen. Dat kan een gang naar de rechter voorkomen. Verder is de directeur ook voorzitter van de Bezwaarcommissie. Een commissie die bij elkaar komt als iemand bezwaar heeft gemaakt tegen de beslissing. Op dat moment kan de ‘klager’ ook mondeling zijn kant van het verhaal toelichten. Uiteraard zijn we er op gericht dat we klachten en geschillen zo goed mogelijk oplossen, zodat alle partijen tevreden zijn.

 

Integriteit

Omdat we de hele dag aan het werk zijn met het geld van anderen, vinden we integriteit, professionaliteit en betrouwbaarheid erg belangrijk. Daarom heeft PH&C een integriteitregeling. Deze regeling laat duidelijk aan iedereen die verbonden is aan PH&C zien wat wel en niet mag. We vinden het belangrijk om transparant te zijn en willen ervoor zorgen dat onze goede naam en reputatie blijft bestaan. Iedereen die bij ons in dienst komt, zet zijn of haar handtekening onder de regeling (en daarna elk jaar opnieuw) en verklaart daarmee zich aan die regels te houden.

 

Vergoedingen

PH&C heeft sinds 2007 een vergoedingsregeling. Wij willen op een verantwoorde manier omgaan met het geld uit de horeca en catering. In de regeling staat hoe wij dit doen. Dit past bij onze integere manier van werken.