Wat doet het bestuur?

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • het aansturen van het administratieve en financiële beheer van het fonds;
  • het bepalen van het (strategische) beleid van het fonds;
  • het toezicht op de juiste uitvoering van dat beleid;
  • het uitvoeren van de pensioenregelingen;
  • het aanpassen van statuten en reglementen als dat nodig is.