Wie zit er in het bestuur?

Sinds 1 juli 2014 heeft Pensioenfonds Horeca & Catering een paritair bestuur, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering bestaat uit negen personen. Vier bestuursleden worden voorgedragen door de werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland, waarvan één op voordracht van de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca). Drie leden worden voorgedragen door de werknemersorganisaties FNV Horeca, FNV Catering en CNV Vakmensen. Eén bestuurslid wordt gekozen door de pensioengerechtigden van Pensioenfonds Horeca & Catering. De onafhankelijk voorzitter wordt door het bestuur geworven en benoemd.

 

Gérard Aben (voorzitter)

Gérard Aben (1950) is een ervaren bestuurder met een Human Resources achtergrond. Hij heeft vele jaren ervaring als bestuurder van grote ondernemingen. Eerst bij Douwe Egberts en vervolgens bij PostNL, waar hij zitting had in de Raad van Bestuur. Gezien zijn HR-achtergrond is hij ook jarenlang actief geweest als bestuurder van meerdere pensioenfondsen. Per 1 juli 2014 is hij benoemd als onafhankelijk voorzitter van het bestuur van ons fonds. 

Albert Akkerman

Albert Akkerman (1952) is vanaf 1 juli 2016 bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering op voordracht van FNV Horecabond. Hij is een zeer ervaren bestuurder met een brede professionele, diepgaande kennis en ervaring in het pensioenwerkveld. De laatste jaren was hij algemeen directeur van SPF Beheer (de pensioenuitvoerder van de pensioenfondsen van de Spoorwegen en Openbaar Vervoer). Naast zijn bestuurslidmaatschap bij Pensioenfonds Horeca & Catering is hij ook bestuurslid bij Bedrijfstakpensioenfonds Metaal & Techniek (PMT).

Paul Citroen

Paul Citroen (1972) is sinds 22 december 2015 bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering op voordracht van Koninklijke Horeca Nederland. Hij is in zijn dagelijks leven ondernemer. Daarnaast is hij als werkgeversvoorzitter verbonden aan het pensioenfonds voor de uitzend-, detacherings- en payrollbranche (StiPP).

Sjoerd Hoogterp

Sjoerd Hoogterp (1956) is vanaf 1 juli 2016 bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering op voordracht van Koninklijke Horeca Nederland. Hij heeft een brede financiële en bestuurlijke achtergrond. Naast zijn bestuursfunctie bij ons fonds is hij directeur van Stichting Notarieel Pensioenfonds en interim directeur van Stichting Pensioenfonds Mercurius (in liquidatie).

Krista Nauta

Krista Nauta (1983) is vanaf 1 juli 2016 bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering op voordracht van Koninklijke Horeca Nederland. Zij is een pensioenprofessional die na haar HEAO studie begonnen is met werken in de pensioensector. Haar hoofdfunctie is expert beleidsadviseur/productmanager bij PGGM (de pensioenuitvoerder van onder meer Pensioenfonds Zorg & Welzijn en BPF Schilders).

Kitty Roozemond

Kitty Roozemond (1955) is de gekozen vertegenwoordiger van pensioengerechtigden. Op 22 september 2016 is zij tot winnaar van de verkiezing uitgeroepen. Kitty Roozemond is een ervaren bestuurder en toezichthouder en is eerder actief geweest als (dagelijks) bestuurslid van de SER, de Stichting van de Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank op voordracht van FNV. Zij is eveneens voorzitter van het BPF Waterbouw, niet-uitvoerend bestuurslid van het ondernemingspensioenfonds ABN AMRO en lid van de raad van toezicht van ABP.

Frans van de Veen

Frans van de Veen (1965) vervult sinds 1 juli 2016 als plaatsvervangend bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering de zetel van CNV Vakmensen. Hij vertegenwoordigt CNV in stichtingen en sociale fondsen in sectoren voeding en vleessector. In deze functie sluit hij CAO’s en sociale plannen. Hij is eveneens bestuurslid, lid van de beleggingscommissie en van de risicocommissie bij het bedrijfstakpensioenfonds van de slagers ‘De Samenwerking’.

Hans Veltkamp

Hans Veltkamp (1969) is sinds 2011 bestuurslid. Hij is benoemd op een zetel van Koninklijke Horeca Nederland, op voordracht van Veneca (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties). In het dagelijks leven is hij Managing Principal bij Buck consultants, een adviesbureau voor pensioenfondsen en verzekeraars. Met zijn jarenlange ervaring, eerst bij een grote verzekeraar en later als adviseur bij een actuarieel adviesbureau, heeft hij een brede kennis opgedaan op het gebied van collectieve pensioenregelingen.

Henk van der Kolk

Henk van der Kolk (1950) is vanaf 1 juli 2016 bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering op voordracht van FNV Horecabond. Hij is een zeer ervaren bestuurder. Hij is onder meer actief geweest als voorzitter van FNV Bondgenoten en als lid van de SER en Stichting van de Arbeid. Naast zijn bestuurslidmaatschap bij Pensioenfonds Horeca & Catering is hij ook werknemersvoorzitter van Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel.