Een blik op 2019

Wat deden wij in 2019 voor jouw pensioen? Hoe belegden wij ons pensioenvermogen en wat leverde dat op? En hoe ging het in dat jaar met het herstel van onze financiële situatie? Wij blikken nu, halverwege 2020, terug op 2019. En dat kan niet zonder COVID-19, het coronavirus, te benoemen. En als gevolg daarvan de onzekere en beangstigende periode waarin de wereld, ons land en de horeca en catering in het bijzonder zich bevinden. Door deze periode zal 2020 er heel anders uitzien dan 2019. Niemand weet hoe dit gaat aflopen, maar wij wensen iedereen veel sterkte in deze tijden!
 

Oog voor jou, je pensioen en onze omgeving

In 2019 hebben wij onze ambities verder uitgewerkt...

In 2019 hebben wij onze ambities voor de periode 2019-2021 verder uitgewerkt. Natuurlijk zorgen we nog steeds dat jouw pensioen zo goed en goedkoop mogelijk geregeld is, op een manier die bij jou past. Daarnaast hebben we ‘groen’ als waarde toegevoegd aan onze ambities. We zetten in 2019 een paar mooie groene stappen door onder andere onze beleggingen in groene aandelen te verhogen en onze samenwerking in het Dutch Engagement Network. We blijven verbeteren en vernieuwen om steeds meer waarde voor onze klanten - werknemers en werkgevers - te leveren.

Meer over wat wij als pensioenfonds willen bereiken vind je hier. 

 

Hart voor onze klanten

Of je nu werkgever of werknemer bent, we zijn er voor jou...

Of je nu werkgever of werknemer bent; we zijn er voor jou! We hebben hart voor jouw zaak en maken het je zo gemakkelijk mogelijk. En we hebben hart voor jouw pensioen, nu en later. In 2019 steeg het aantal werkgevers dat bij ons is aangesloten, net als het aantal actieve deelnemers en gepensioneerden. Het aantal niet-actieve deelnemers waar wij het pensioen voor beheren nam af, door de nieuwe Wet waardeoverdracht klein pensioen.

Heb je na 1 januari 2019 maar kort in de horeca en catering gewerkt? Dan kan het zijn dat je daarmee een heel klein pensioen van minder dan 2 euro per jaar hebt opgebouwd. Deze kleine pensioenen vervallen nu omdat de administratiekosten hoger zijn dan de waarde van het pensioen. Op 1 januari 2019 zijn 64.219 pensioenen met een totale waarde van € 684.000 vervallen. Alle vervallen pensioenen zijn (en worden) toegevoegd aan onze overige reserves.

Klik hier voor meer informatie voor werkgevers, hier voor meer informatie voor deelnemers of hier voor meer informatie voor gepensioneerden

 

We zorgen dat alles op rolletjes loopt

Onze medewerkers zetten zich elke dag vol in ...

Onze medewerkers zetten zich elke dag vol in en zorgen dat alles voor jouw pensioen op rolletjes loopt, tegen zo laag mogelijke kosten. Al zes jaar lukt het ons de kosten voor het beheren van het pensioen te verlagen, in 2019 naar 51 euro per deelnemer per jaar. Wij zorgen er daarnaast voor dat het fijn is om bij ons te werken. Net als in 2018 ontvingen wij een ster als ‘Beste Werkgever’. We kwamen dicht bij een tweede ster en zijn heel trots op die waardering!

Ook bij ons werken

 

Onze financiële situatie

We moeten als pensioenfonds voldoende geld in kas hebben...

We moeten als pensioenfonds voldoende geld in kas hebben om de pensioenen te kunnen betalen, nu én in de toekomst. De beleidsdekkingsgraad geeft aan in hoeverre dat het geval is. Onze beleidsdekkingsgraad was eind 2019 107%. Dat betekent dat we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, 1,07 euro in kas hebben. Om de pensioenen te kunnen verhogen, moet onze beleidsdekkingsgraad minstens 110% zijn. Daarom hebben we de pensioenen per 1 januari 2020 niet kunnen verhogen.

In 2019 was er opnieuw sprake van een reservetekort bij het fonds. We hebben bij De Nederlandsche Bank een plan ingediend om onze financiële situatie te verbeteren. Zo werken wij eraan dat we in de toekomst jouw pensioen uiteraard kunnen uitkeren en waar mogelijk kunnen verhogen.

Meer over onze dekkingsgraad of over ons herstelplan ees je hier.

 

Rendement is nodig

Om jullie pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen...

Om jullie pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen én de pensioenpremie betaalbaar te houden, is rendement nodig. Wij beleggen daarom ons pensioenvermogen en zorgen dat dat voldoende opbrengt. Deze opbrengst noemen we rendement.

We beleggen zo verantwoord mogelijk door het risico en het mogelijke rendement zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Maar ook door oog te hebben voor mens en milieu en bij te dragen aan een leefbare, duurzame wereld. De opbrengst van beleggingen kan het ene jaar beter zijn dan het andere. In 2019 was ons netto rendement 26,3%. Hiermee komt het gemiddelde netto rendement van de afgelopen vijf jaar op 8,14%.

Lees meer over onze beleggingen en maatschappelijk verantwoord beleggen.

 

Waardevol, ook voor later

Een fijne toekomst voor iedereen, dat is belangrijk...

Een fijne toekomst voor iedereen, dat is belangrijk. We hebben daarom stappen gezet om bij te dragen aan een leefbare wereld. De komende jaren werken we verder aan onze duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo hebben we samen met Pensioenfonds Detailhandelhet Dutch Engagement Network opgezet. Hiermee beïnvloeden en stimuleren we bedrijven waarin we jouw pensioen beleggen om duurzaam te werken. Ook hebben we in 2019 de Montreal Pledge ondertekend. Hiermee hebben we vastgelegd dat we de uitstoot van onze beleggingsportefeuille gaan meten en hierover gaan rapporteren.

We behaalden al in 2019 ons doel om in 2020 de CO2-uitstoot van onze beleggingen met 20% te verlagen. We belegden onder andere niet meer in aandelen van de 7,5% bedrijven met de meeste CO2-uitstoot in ontwikkelde markten (Verenigde Staten) en ook niet in de 20% minst duurzame vastgoedfondsen. Dit zijn belangrijke stappen om te zorgen dat we zorgvuldig en bewust waarde creëren voor later.

Lees meer over onze maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

 

Duidelijkheid en gemak

Iedereen wil graag weten waar hij aan toe is...

Iedereen wil graag weten waar hij aan toe is, zeker als het gaat om pensioen. Voor werkgevers maakten we het nog makkelijker. Zij betalen vanaf 2019 geen voorschot meer op de pensioenpremie. Op basis van de uren die hun werknemers hebben gewerkt, brengen wij achteraf direct de werkelijke pensioenpremie in rekening.

Daarnaast laten we werknemers zien dat de hoogte van hun pensioen anders kan zijn dan verwacht. Het kan ook meevallen of tegenzitten. En stop je als werknemer in de horeca of catering en ga je aan de slag in een andere branche? Dan dragen wij jouw pensioen, als dat in 2019 minder was dan €484,09 per jaar, automatisch over naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Zo blijft jouw pensioen bij elkaar zonder dat je daarvoor zelf iets hoeft te regelen. Wel zo gemakkelijk.

Wij kunnen steeds meer deelnemers digitaal bereiken. Via mijnphenc.nl kun je altijd je eigen pensioeninformatie bekijken. Als je je e-mailadres opgeeft krijg je een seintje als daar nieuwe informatie voor je klaar staat.

Bekijk hoeveel pensioen je bij ons hebt en laat je e-mailadres achter.