Een blik op 2020

Wat deden wij in 2020 voor jouw pensioen? Hoe belegden wij ons pensioenvermogen en wat leverde dat op? En hoe ging het in 2020 met het herstel van onze financiële situatie? Iedereen heeft de gevolgen van COVID-19 gevoeld, de veerkrachtige horeca- en cateringbranche in het bijzonder. De flexibiliteit en ondernemingslust van deze branche zal ook voor herstel zorgen. Wij wensen jullie daar heel veel succes bij!

Wat bereikten we in 2020?

In 2020 besteedden wij uiteraard veel aandacht aan corona...

In 2020 besteedden wij uiteraard veel aandacht aan corona en de gevolgen daarvan voor onze klanten, en aan onze financiële positie. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het landelijk gesloten pensioenakkoord, wat over een paar jaar een nieuwe pensioenregeling moet opleveren. En we scherpten onze doelen op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen aan. Ook werken we nu steeds meer met systemen in de cloud. Hiermee bereiden we ons voor om ook in de toekomst lage uitvoeringskosten te behouden. En kunnen we met onze processen en systemen straks de nieuwe pensioenregelingen aanbieden.

Meer over wat wij als pensioenfonds willen bereiken vind je hier. 

 

Een overzicht in cijfers

Ook in de cijfers zie je dat corona een effect heeft gehad...

Ook in de cijfers zie je dat corona een effect heeft gehad. Het aantal werkgevers in de branche is weliswaar gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, maar het aantal werkgevers dat daadwerkelijk werknemers in dienst had en loon uitbetaalde, is gedaald met 2%. Het aantal actieve deelnemers in de horeca en catering is in 2020 met ongeveer 10% afgenomen. Het aantal gepensioneerden laat een stijging zien die vergelijkbaar is met het jaar ervoor.

Klik hier voor meer informatie voor werkgevers, hier voor meer informatie voor deelnemers of hier voor meer informatie voor gepensioneerden

 

Waar we ons voor inzetten

In 2020 zijn de kosten per deelnemer gestegen...

In 2020 zijn de kosten per deelnemer gestegen. Dit komt voornamelijk omdat we minder deelnemers hadden. Maar ook omdat we dit jaar investeringen hebben gedaan zodat we in de toekomst nog beter kunnen werkenWe blijven streven naar het verlagen van onze kosten, bijvoorbeeld door te innoveren. In 2020 deden we dat onder andere door te investeren in het vernieuwen van onze administratie, waardoor deze flexibeler en goedkoper is. We wonnen daarvoor de Pensioen Pro Award in de categorie ‘Innovatie’. Ook blijven we als pensioenfonds oog houden voor goed werkgeverschap. Net als in voorgaande jaren zijn we uitgeroepen tot een World Class Workplace (voorheen Beste Werkgevers).

Natuurlijk zijn wij trots op deze bevestigingen, maar het belangrijkste is dat alles voor onze klanten soepel loopt, tegen zo laag mogelijke kosten. Dat we onze klanten goed konden blijven bedienen tijdens corona vanuit een thuiswerksituatie was daarom een belangrijk doel. Dat dit is gelukt, blijkt uit de beoordeling van deelnemers en werkgevers; zij gaven ons in 2020 grotendeels minimaal een acht als waardering voor algemene tevredenheid.

Hier lees je meer over de Pensioen Pro Award die we wonnen of over onze benoeming tot World Class Workplace.

 

Onze financiële situatie

We moeten als pensioenfonds voldoende geld in kas hebben...

We moeten als pensioenfonds voldoende geld in kas hebben om de pensioenen te kunnen betalen, nu én in de toekomst. De beleidsdekkingsgraad geeft aan in hoeverre dat het geval is. Onze beleidsdekkingsgraad was eind 2020 99%. Dat betekent dat we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, 0,99 euro in kas hadden. Om de pensioenen te kunnen verhogen, moet onze beleidsdekkingsgraad minstens 110% zijn. Daarom hebben we de pensioenen per 1 januari 2021 niet kunnen verhogen.

In 2020 zakte onze dekkingsgraad door de lage rente en de bewegingen op de financiële markten zodanig dat korting op de pensioenen in 2021 dreigde. Gelukkig herstelden de financiële markten zich in de loop van 2020, maar de rente bleef laag. Om pensioen betaalbaar te houden, hebben sociale partners samen besloten het opbouwpercentage vanaf 2021 te verlagen van 1,701% naar 1,51%. Dit alles zorgde er eind 2020 voor dat het korten van pensioenen niet nodig is.

Meer over onze dekkingsgraad lees je hier. 

 

Onze beleggingen

Om jullie pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen...

Om jullie pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen én de pensioenpremie betaalbaar te houden, is rendement nodig. Wij beleggen daarom ons pensioenvermogen en zorgen dat dat voldoende opbrengt. Deze opbrengst noemen we rendement. We beleggen zo verantwoord mogelijk door het risico en het mogelijke rendement zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Maar ook door oog te hebben voor mens en milieu en bij te dragen aan een leefbare, duurzame wereld.

Corona had in 2020 ook effect op de aandelenmarkten en daarmee op ons rendement. Gelukkig herstelden de financiële markten zich in de loop van 2020, waardoor ons netto rendement over 2020 uiteindelijk 6,6% was.

Lees meer over onze beleggingen

 

Waardevol, ook voor later

Een fijne toekomst voor iedereen, dat is belangrijk...

Een fijne toekomst voor iedereen, dat is belangrijk. Met het geld dat wij beheren en beleggen, kunnen wij bijdragen aan een betere, leefbare wereld. In 2018 hebben we daarvoor een aantal doelen gesteld. In het afgelopen jaar hebben we die doelen aangescherpt en uitgebreid:

- In 2022 moet de CO2-uitstoot van onze beleggingsportefeuille met 25% zijn verminderd ten opzichte van 2018. Ons eerdere doel haalden we al in 2019. Daarom hebben we de lat nu hoger gelegd: we gaan voor 25% vermindering in 2022.

- Het aandeel duurzame beleggingen moet groeien van 1% naar 4% in 2023. Door in 2020 te starten met het beleggen in groene obligaties was dat eind 2020 al 3,5%.

- We gaan meer samenwerken met andere investeerders om zo meer invloed uit te kunnen oefenen op bedrijven waarin we beleggen, om de kans te vergroten dat we onze (groene) doelen behalen.

- En we gaan inzichtelijk maken wat de impact is van onze beleggingen op de mens, de samenleving en het milieu. Hierdoor kunnen we onze beleggingsmogelijkheden nóg beter afwegen en kiezen. 

Lees meer over onze maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

 

Onze service naar jullie

 

Voor iedereen die in de horeca en catering werkt...

Voor iedereen die in de horeca en catering werkt, was 2020 een bijzonder lastig jaar. Wij hebben ons ingezet om jullie in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te bedienen. Ook op andere manieren dan je van ons gewend bent. We zijn in 2020 bijvoorbeeld gestart met het organiseren van webinars, zowel voor werkgevers als deelnemers. De reactie daarop was zo positief, dat we dit in 2021 hebben doorgezet.

Werkgevers kregen vanaf maart 2020 dertig dagen uitstel voor het betalen van de pensioenpremies om hen wat extra financiële ruimte te geven tijdens de pandemie. Dat hebben we in 2021 gecontinueerd (tot in ieder geval juli). Sinds 2020 kunnen payroll-organisaties zich vrijwillig bij ons aansluiten, waardoor hun horeca- en cateringwerknemers nu ook een pensioenregeling hebben die gelijk is aan die van hun collega’s die in dienst zijn in de branche.

Voor deelnemers was waardeoverdracht vanaf eind oktober 2020 helaas tijdelijk niet mogelijk, omdat onze beleidsdekkingsgraad daarvoor te laag was. Waardeoverdracht is vanaf 1 april 2021 wel weer mogelijk.

Uit ons deelnemersonderzoek bleek dat de meeste deelnemers nog steeds erg tevreden zijn over onze service, met als sterke punten onze betrouwbaarheid en heldere communicatie. Ook bleek dat de verbeteringen die we in 2020 doorvoerden in jullie online omgeving ervoor zorgden dat jullie bepaalde informatie beter konden vinden. Bijvoorbeeld over levensgebeurtenissen die invloed hebben op je pensioen. Een belangrijk aandachtspunt blijft het informeren over nabestaandenpensioen dat niet automatisch is geregeld in je pensioen bij ons.

Lees meer over aansluiting bij ons als payrollbedrijf. Bekijk alle uitkomsten van het deelnemersonderzoek. En of je nabestaandenpensioen kunt verzekeren.