Het bestuur legt verantwoording af: het verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft een verantwoordingsorgaan. In dit verantwoordingsorgaan zitten vertegenwoordigers uit de bedrijfstak: vijf werkgevers, acht deelnemers en twee ex-deelnemers of gepensioneerden. 

Het verantwoordingsorgaan wil van het bestuur weten waarom het bepaalde beleidsbeslissingen nam. Het bestuur moet zich ‘verantwoorden’. Dit is dus achteraf. Het gaat erom dat de belanghebbenden (werknemers, werkgevers, ex-deelnemers en gepensioneerden) achter de besluiten van het bestuur kunnen staan en er ook vertrouwen in hebben. Het verantwoordingsorgaan geeft ook (vooraf) adviezen aan het bestuur. In de Pensioenwet is vastgelegd over welke besluiten het bestuur eerst advies aan het verantwoordingsorgaan moet vragen. Bij Pensioenfonds Horeca & Catering heeft het verantwoordingsorgaan ook zogenaamde bovenwettelijke adviestaken gekregen. In het reglement kunt u lezen waarover het bestuur verantwoording aflegt en waarover het verantwoordingsorgaan aan het bestuur advies geeft. 

 

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan

Sjoerd Barbier

Sjoerd Barbier (1946) was voor zijn pensionering werkzaam als portier bij het Hilton Hotel in Amsterdam. Hij was lid van de deelnemersraad sinds de oprichting in maart 2001, omdat hij een beter inzicht wil krijgen in de bestemming van de ingelegde premies. Dit is ook zijn drijfveer om zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan. Daarnaast vindt hij het belangrijk een voorlichtende functie te vervullen naar deelnemers en gepensioneerden. Hij is actief in het vakbondswerk.

Dirk Breedveld

Dirk Breedveld (1960) is in het dagelijks leven werkzaam als assistent bedrijfsleider bij taverne de Twaalf Balcken op Texel. Sinds 1995 is hij lid van de CAO-commissie van de FNV Horecabond en zodoende betrokken bij het proces rondom arbeidsvoorwaarden. Naast het uitbreiden van zijn kennis en inzicht rondom pensioenen, wil hij een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van pensioenen voor jonge deelnemers.

Freddy van Brenk 

Freddy van Brenk (1976) heeft na het afronden van zijn opleiding aan de Middelbare Hotelvakschool in diverse hotels in binnen- en buitenland gewerkt. Momenteel werkt hij bij Hotel Ibis in Veenendaal. Omdat hij een aantal jaren in het buitenland heeft gewerkt en dit gevolgen kan hebben voor zijn pensioen, is hij geïnteresseerd geraakt in het onderwerp pensioen. Een reden om zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan.

Cees van Ekelenburg

Cees van Ekelenburg (1958) is sinds 1 juli 2012 benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan door Koninklijke Horeca Nederland. Hij is zelfstandig horecaondernemer en vervult binnen en namens Koninklijke Horeca Nederland verschillende bestuurlijke functies. Verder is hij politiek actief als raadslid voor D'66 van de gemeente Appingedam. Vanaf 21 juni 2010 tot 1 juli 2012 was hij plaatsvervangend bestuurslid van Pensioenfonds Horeca & Catering.

Erwin van der Graaf

Erwin van der Graaf (1973) is per 29 juli 2014 door Koninklijke Horeca Nederland benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Erwin is al jarenlang werkzaam in de horecasector. Sinds 1999 werkt hij voor Accor Hospitality en is daar sinds september 2014 verantwoordelijk voor de Mercure hotels in Nederland in de functie van Area manager.

Martien de Haan 

Martien de Haan (1962) is per 16 februari 2012 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Hij is werkzaam in de sector contractcatering bij Campus Eurest (Compass Group Nederland) als zelfstandig werkend kok bij de Universiteit van Amsterdam. Hij was in het verleden lid van de deelnemersraad van Pensioenfonds Horeca & Catering. Hij is actief kaderlid onder andere voor FNV Catering (CAO commissie) en FNV Horecabond (ledencongres). Sinds 1 januari 2012 is hij weer actief deelnemer bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Mede door de ontwikkelingen in de pensioenbranche en als oud-lid van de deelnemersraad is hij weer betrokken geraakt bij de uitdagingen die Pensioenfonds Horeca & Catering te wachten staat.

Hans van Heel 

Hans van Heel (1958) werkt sinds 1992 voor SAB Catering Zwanenburg. Sinds 2001 in de functie van Algemeen Directeur. De heer Van Heel is benoemd op voordracht van werkgeversorganisatie Veneca.

Sven van der Hoorn 

Sven van der Hoorn (1960) is voorzitter van het verantwoordingsorgaan en heeft namens het FNV zitting genomen in het verantwoordingsorgaan vanuit de contractcatering. Hij is werkzaam als rayonmanager voor Eurest institutionele catering. Hij is voorzitter van de ondernemingsraad van Compass Group Nederland en voorzitter van twee VUT stichtingen. Daarnaast is hij voorzitter van het POCC (Platform Ondernemingsraden Contract Catering).

Ricardo Lubbes 

Ricardo Lubbes (1968) is sinds 2007 samen met zijn vrouw eigenaar van Restaurant Havenrijk in Uitgeest. Voor die tijd is hij ruim 20 jaar werkzaam geweest in de pensioen- en verzekeringsbranche. Als werkgever in de horecabranche is hij sterk geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de pensioenbranche. Het kunnen combineren van zijn twee grootste interesses was reden om zich aan te melden als lid van het verantwoordingsorgaan. Hij vindt het leuk om op deze wijze ook op een andere manier een bijdrage te leveren aan de bedrijfstakken horeca en catering.

Peter Sonneveld 

Peter Sonneveld (1959) is per 18 april 2012 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Peter is werkzaam bij Societeit Vereeniging in Haarlem. Hij is sinds zijn 19e werkzaam in de horeca.

Rene Striezenau 

Rene Striezenau (1968) is per 1 februari 2012 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Hij is werkzaam bij het sprookjeshof te Zuidlaren.

Ronald van der Weele 

Ronald van der Weele (1985) is per 1 januari 2012 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Hij is bedrijfsleider van een pannenkoekenhuis.

Cynthia Drenth – van Putten 

Cynthia Drenth – van Putten (1977) is per 1 september 2015 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Cynthia werkt al vele jaren met passie in de horeca. Daarnaast runt zij samen met haar man een boerderij met een paardenpension en is zij tevens buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en raadslid in de gemeente Marum.

Hans Gort 

Hans Gort (1956) is per 1 november 2015 door Koninklijke Horeca Nederland benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Hans runt sinds jaren bar-restaurant Dixie in Amstelveen, café-restaurant Orff in Amsterdam en is franchisenemer van een Febo-vestiging. Naast zijn ondernemingsactiviteiten is Hans actief in verschillende maatschappelijke functies. Zo is hij lid van het RPCAA (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland) en is hij lid van een commissie van de Kamer van Koophandel die jonge starters begeleidt. Tenslotte is hij voorzitter van de afdeling Amstelland van Koninklijke Horeca Nederland.

       

Henk Eland 

Henk Eland (1956) is per 1 januari 2016 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Henk is afgestudeerd aan de Hoge Hotelschool Maastricht. Daarna heeft hij economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Inmiddels is Henk al meer dan 25 jaar in dienst bij de Koninklijke Van den Boer Groep in diverse functies en ook al jaren lid van de Ondernemingsraad.