Beleid voor premievrije voortzetting

24
jul
2018

Vorig jaar hebben zowel de Ombudsman Pensioenen als Omroep Max vragen gesteld over het beleid bij aanvragen voor premievrije voortzetting van deelname bij arbeidsongeschiktheid. Beiden waren kritisch over de beperkte aanvraagtermijn die wij hanteerden voor het aanvragen hiervan. Naar aanleiding hiervan besloot het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering dat het strikt vasthouden aan deze aanvraagtermijn van één jaar niet in alle situaties redelijk is.

Wij onderzoeken op dit moment de aanvragen van deelnemers die in het verleden op basis van een te late aanvraag zijn afgewezen. Wij vinden het belangrijk dat we in al deze gevallen een zorgvuldige aanpak volgen. Voor te late aanvragen passen wij coulance toe als deelnemers niet goed zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van premievrije voortzetting. Daarbij wordt wel gekeken of ze aan de overige voorwaarden voldoen.

Deze onderzoeken vragen de grootst mogelijke zorgvuldigheid en kosten veel tijd. Wij zijn deze zorgvuldigheid verplicht aan al onze andere deelnemers. Tegelijkertijd willen deelnemers uiteraard krijgen waar ze recht op hebben. Op basis van de tot nu toe behandelde aanvragen herijken wij nog dit jaar de criteria en leggen dit vast in beleid. Zodra dit beleid bekend is melden wij dat hier.