Beleidsdekkingsgraad boven 100%, waardeoverdracht weer mogelijk

21
apr
2021

Onze beleidsdekkingsgraad per eind maart 2021 is 101%. Dit heeft gevolgen voor waardeoverdrachten. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is namelijk dat de financiële situatie van beide pensioenuitvoerders voldoende is. Wettelijk geldt dat de beleidsdekkingsgraad minimaal 100% moet zijn om de waardeoverdracht te mogen uitvoeren.

 

Aanvragen voor waardeoverdracht nemen wij weer in behandeling

Per eind oktober 2020 was onze beleidsdekkingsgraad onder de 100%. Daardoor mochten wij geen aanvragen voor waardeoverdracht in behandeling nemen. Nu onze beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is, kunnen wij waardeoverdrachten weer in behandeling nemen. Om een waardeoverdracht te kunnen voltooien, moet de beleidsdekkingsgraad van de andere pensioenuitvoerder die is betrokken echter ook minimaal 100% zijn. 
 

Al ingediende aanvragen nemen wij automatisch in behandeling

Deelnemers die in de afgelopen periode een aanvraag indienden om het pensioen van hun vorige pensioenuitvoerder over te dragen naar ons, krijgen automatisch bericht dat wij hun aanvraag opnieuw in behandeling nemen en het waardeoverdrachtproces weer gaan opstarten. Zij hoeven daarvoor geen contact met ons op te nemen of zelf iets te doen. Voorwaarde blijft echter wel dat de beleidsdekkingsgraad van hun vorige pensioenuitvoerder ook hoger is dan 100%. 

Datzelfde geldt voor oud-deelnemers die hun pensioen wilden overdragen van ons naar hun nieuwe  pensioenuitvoerder. Zij konden tussentijds hun aanvraag daarvoor wel indienen bij hun nieuwe  pensioenuitvoerder. Wij sturen de nieuwe pensioenuitvoerder bericht dat het waardeoverdrachtproces opnieuw gestart kan worden, als de beleidsdekkingsgraad van de nieuwe pensioenuitvoerder  tenminste 100% is. De oud-deelnemers ontvangen hierover van hun nieuwe pensioenuitvoerder bericht. 

Lees hier meer over onze (beleids)dekkingsgraad.