Beleidsdekkingsgraad onder 100%, waardeoverdracht niet mogelijk

12
nov
2020

Onze beleidsdekkingsgraad per eind oktober is 99%. Dit heeft gevolgen voor waardeoverdrachten. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is namelijk dat de financiële situatie van een pensioenfonds voldoende is. Wettelijk geldt dat de beleidsdekkingsgraad minimaal 100% moet zijn om de waardeoverdracht te mogen uitvoeren.


Aanvragen voor waardeoverdracht tot nader order niet in behandeling

Pas als onze beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is, nemen wij aanvragen voor waardeoverdracht weer in behandeling. Deelnemers die hun pensioen willen overdragen van hun vorige pensioenfonds naar ons kunnen hun aanvraag daarvoor wel bij ons indienen. Zij hoeven vervolgens niet zelf in de gaten te houden of waardeoverdracht weer mogelijk is en of de waardeoverdracht heeft plaatsgevonden. Zij krijgen daar dan automatisch bericht van zodra wij aanvragen weer in behandeling mogen nemen. 

Datzelfde geldt voor oud-deelnemers die hun pensioen willen overdragen van ons naar hun nieuwe pensioenfonds. Zij kunnen hun aanvraag daarvoor wel indienen bij hun nieuwe pensioenfonds, maar wij kunnen die aanvraag pas afhandelen als onze beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is.

Deelnemers die al een waardeoverdracht hebben aangevraagd, krijgen van ons persoonlijk bericht als hun waardeoverdracht op dit moment niet kan worden afgehandeld. In de afhandeling van automatische waardeoverdrachten verandert niets. Lees hier meer over onze (beleids)dekkingsgraad.
 

Dit jaar geen gevolgen voor de pensioenen en pensioenuitkeringen

Voor dit jaar heeft de lage(re) beleidsdekkingsgraad geen gevolgen. In 2020 blijven de pensioenen en de pensioenuitkeringen ongewijzigd. In dit kwartaal moet duidelijk worden of voldoende herstel plaatsvindt of dat wij genoodzaakt zijn verdere maatregelen te nemen. Als dat het geval is, dan stellen wij iedereen zo snel mogelijk op de hoogte.