Bezig met je belastingaangifte? Dan heb je misschien je factor A nodig!

28
feb
2018

Doe je binnenkort belastingaangifte over 2017? Dan heb je misschien je pensioenaangroei (factor A) nodig. Deze vind je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2017. Dit overzicht ontving je vorig jaar in de zomer van ons.

Waar vind je je factor A?

Factor A staat voor de aangroei (A) van je pensioen in een kalenderjaar. Je pensioenaangroei laat zien hoeveel je bij pensionering elk jaar meer ontvangt vergeleken met het jaar ervoor. Het bedrag van factor A is belangrijk als je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt en wil bijsparen voor extra pensioen. Of als je al extra bijspaart (met bijvoorbeeld een lijfrentepolis) en je belastingaangifte gaat invullen. Met de factor A kun je nagaan of alle fiscale ruimte is benut. Het bedrag van je factor A staat op je UPO 2017. Je vind je UPO 2017 in je persoonlijke omgeving op www.mijnphenc.nl onder 'Archief/documenten'. Log in met je DigiD. Je factor A staat op de laatste pagina van het UPO.

Ben je gepensioneerd maar werkte je in 2017 in de horeca of catering of ben je nu nog steeds werkzaam in de sector? Dan vind je je UPO 2017 in je persoonlijke omgeving op www.mijnphenc.nl/gepensioneerd onder 'Archief/documenten'. Log in met je DigiD.

Let op: Voor de belastingaangifte heb je de factor A over het jaar ervoor nodig. Voor de belastingaangifte over 2017 heb je de factor A over het jaar 2016 nodig. Deze staat op de UPO die je in 2017 hebt ontvangen.

Heb je pensioenoverzichten van verschillende pensioenuitvoerders ontvangen?

Tel dan alle bedragen van factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar op.