Directeur Paul Braams: "Ik vond de afgelopen periode spannend en vol extremen"

05
jul
2021

Een periode die begon met een onbekend virus. Met de horeca- en cateringsector die zware klappen moest incasseren, en nog steeds. Waar het pensioenfonds zo goed mogelijk op in probeerde te spelen. Een periode waarin de enorme veerkracht van de horeca- en cateringsector weer duidelijk werd. Waarin de hele uitvoeringsorganisatie binnen 24 uur van kantoor naar thuiswerken ging. Een periode waarin ook naar de toekomst werd gekeken en ruimte was voor innovatie. Een tijd vol extremen en verbazing. Een periode waar hij trots op is. Een gesprek met Paul Braams, directeur van Pensioenfonds Horeca & Catering.
 


“Voor onze sector, horeca en catering, was 2020 natuurlijk een treurig jaar met een diep dal in de omzet. Ook 2021 bleek helaas zo door te gaan. Tegelijkertijd was het een jaar waarin ook de veerkracht van de sector duidelijk te zien is. Ik vind het zeer bewonderenswaardig hoe ondernemers, die met de rug tegen de muur staan, proberen het hoofd boven water te houden. Waardoor met afhalen, bezorgen en nieuwe diensten de sector toch niet helemaal onderuit is gegaan. Dat vind ik heel knap.”
 

Als pensioenfonds inspelen op behoeften werkgevers en deelnemers 

“Als fonds was 2020 en de eerste helft van 2021 de periode van schakelen met werkgevers, proberen ze wat ruimte te geven door anders om te gaan met betaaltermijnen en incassoprocedures. En tegelijkertijd ook naar onze deelnemers blijven communiceren dat we op hun pensioen passen en het geld goed zullen beleggen.” 

 

Solidariteit en zorg voor elkaar in de sector 

“Het betaalgedrag van de werkgevers in de sector was goed. Ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Werkgevers hebben hun werknemers zo lang mogelijk in dienst weten te houden. Daarin zie je solidariteit en zorg voor elkaar. Uniek in de geschiedenis is het steunpakket van het kabinet. Was dat niet gebeurd dan hadden we een veel dieper dal gehad.”

 

In 24 uur tijd van kantoor naar thuiswerken 

“Voor onze uitvoeringsorganisatie is 2020 het jaar geweest van digitaal werken. Het omschakelen van op kantoor werken naar digitaal werken is in 24 uur gebeurd. Daar ben ik trots op. Iedereen nam daarbinnen zijn eigen verantwoordelijkheid, waardoor je als geheel toch goed blijft functioneren. Wat mij ook erg heeft bezig gehouden is de sluiting van de scholen. Veel mensen kregen er naast hun werk ook een andere fulltime job bij: het verzorgen, bezighouden en thuisonderwijzen van de kinderen. Ik heb veel bewondering voor iedereen die al die ballen in de lucht heeft gehouden. We hebben als werkgever geprobeerd er voor onze medewerkers te zijn, en te regelen wat we konden regelen. Maar iedereen heeft een enorme prestatie geleverd.” 

 

Financiële positie van het fonds 

“In het begin van 2020 daalde de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen fors. De rentes waren extreem laag, de economische verwachtingen waren onzeker en dan ontstaat de situatie waarbij ook onze dekkingsgraad onder de kritieke grens komt. Dan kom je in een regime terecht waarin korten daadwerkelijk een optie zou kunnen zijn. Eind 2020 heeft er toch herstel plaatsgevonden waardoor er niet gekort hoeft te worden.”

 

Wij staan opgesteld om op lange termijn pensioenen te betalen 

“Vanuit bedrijfsoptiek is 2020 een goed jaar geweest omdat we bijna al onze bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd hebben. Ondanks het feit dat onze horeca- en cateringsector het heel zwaar had, is een pensioenfonds een lange termijn belegger. Wij vallen niet om als er in een jaar tijd een economische crisis is. Het effect van de coronacrisis en de slechte omzet in de horeca is voor ons als pensioenfonds en uitvoeringsorganisatie beperkt geweest. Dat is onze realiteit. Wij staan opgesteld om op lange termijn pensioenen te betalen. En dat is nooit in gevaar geweest.”  

 

Continuïteit borgen voor deelnemers, werkgevers en onze medewerkers 

“We wilden continuïteit borgen. Voor deelnemers, voor werkgevers en ook voor onze eigen medewerkers. Onze klanten goed bedienen, ook op moeilijke momenten. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben. We hebbende kwaliteit geborgd, goede servicelevels gehaald. En we hebben goede tevredenheidscijfers teruggekregen van onze klanten. Ook van onze medewerkers trouwens in het medewerkersonderzoek. We werden wederom bekroond met de titel Best Workplace."
  

Toch innoveren tijdens corona: blijven vooruitkijken 

"Naast continuïteit borgen, bleven we ook vooruitkijken. Dus ook afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in een nieuwe werkgeversadministratie, digitaal werken, nieuwe technologie binnenhalen: allemaal met het oog op de dienstverlening van onze klanten in de toekomst."  

 

Prettige synergie met het bestuur: gedeelde visie 

"Dat is wel een van mijn persoonlijk plezierige momenten geweest, dat het bestuur, de opdrachtgever van onze uitvoeringsorganisatie, ruimte bleef bieden om die investeringen in de toekomst te doen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes, wij voeren uit. Het bestuur is vorig jaar ook geconfronteerd met best een dynamische omgeving. Ik vind dat het bestuur op een hele goede, slagvaardige manier heeft ingespeeld op die veranderingen in de omgeving. De optelsom daarvan die uit zich in de continuïteit van onze dienstverlening, in het vermogen te blijven innoveren en te vernieuwen. Dat is iets wat je samen met elkaar, bestuur en uitvoeringsorganisatie, hebt bereikt.”
 

Bekijk alle hoogtepunten van 2020 in onze infographic.