Een nieuw pensioenakkoord

06
jul
2020

Er is veel over gesproken en het is vast opgevallen in het nieuws de laatste tijd: er is een nieuw pensioenakkoord. In het akkoord staan afspraken over pensioenen en AOW. Het pensioenakkoord kwam tot stand na jaren overleggen, rekenen en nadenken van het kabinet en de sociale partners (vakbonden, werkgevers- en werknemersorganisaties). De tijd was rijp voor een pensioenstelsel dat past bij onze huidige en toekomstige maatschappij. Een maatschappij waarin de gemiddelde leeftijd blijft stijgen, de arbeidsmarkt verandert en mensen vaker van baan wisselen.

 

Geen veranderingen op korte termijn

Op korte termijn verandert er helemaal niets aan de pensioenen bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Eerst maakt het kabinet een wetsvoorstel om de pensioenwet te wijzigen. Daar moeten de Tweede en Eerste Kamer mee instemmen. Vervolgens gaan vakbonden en werkgeversorganisaties een nieuwe pensioenregeling ontwikkelen voor Pensioenfonds Horeca & Catering. Daarna is het aan ons de beurt om daar onze (administratie)systemen op aan te passen. Ook dat moet zorgvuldig gebeuren. De verwachting is dat het nieuwe pensioenstelsel op zijn vroegst gaat gelden vanaf 2022*. Natuurlijk houden wij je tussentijds zo goed mogelijk op de hoogte van voor jou belangrijke ontwikkelingen.

 

*Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid