Hoe groen belegt Pensioenfonds Horeca & Catering?

19
mei
2021

Naast onze merkwaarden Goed, Goedkoop en Gastvrij is Groen een belangrijk speerpunt. “We zijn constant op zoek naar de balans tussen de negatieve impact beperken en de positieve impact vergroten. We willen het beste voor onze deelnemers. Het is hun pensioen wat wij beheren.” Een interview met portfoliomanager Jeroen Wahlen over het duurzame beleggingsbeleid van Pensioenfonds Horeca & Catering. 

Van traditioneel naar impact beleggen

“Tot een paar jaar geleden belegden de meeste partijen traditioneel. Dat wil zeggen dat rendement voorop staat, en er minder naar de wereld om ons heen wordt gekeken. De laatste jaren is er een verschuiving gaande van traditioneel richting verantwoord beleggen. Ook bij ons fonds wordt naast financieel rendement veel meer rekening gehouden met niet-financiële criteria als duurzaamheid. We gaan de dialoog aan met bedrijven waarin wij beleggen over misstanden als mensenrechten en milieu. In tegenstelling tot traditioneel beleggen wordt bij verantwoord beleggen naast financieel rendement ook gekeken naar maatschappelijk rendement. Een stap verder is Impact Investing, waarbij het financiële rendement en de positieve uitkomst voor de maatschappij meer in balans zijn. Een voorbeeld daarvan zijn groene obligaties waar we als pensioenfonds ook in beleggen.” 
 

Waarin belegt Pensioenfonds Horeca & Catering niet? 

“Wij beleggen niet in controversiële wapens. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan landmijnen en clustermunitie,” zegt Jeroen. “We beleggen ook niet in  tabaksproducenten. We beleggen niet in sanctielanden. Bijvoorbeeld landen die de mensenrechten schenden,” somt hij op.

“We beleggen ook niet in de schenders van de UN Global Compact Principles. Dat is een initiatief van de Verenigde Naties voor ondernemingen die op een maatschappelijk verantwoorde wijze willen opereren. Het bestaat uit tien principes, die zijn onderverdeeld in mensenrechten, arbeidsrechten, anti-corruptie en milieu. Een voorbeeld van zo’n principe is dat een onderneming zich niet inlaat met kinderarbeid. Wij screenen onze portefeuille op al die schenders en daar beleggen wij dus niet in.”  
 


Portfoliomanager Jeroen Wahlen

 


Wat doet Pensioenfonds Horeca & Catering wél?

Jeroen: “We gaan echt de dialoog aan met bedrijven waar misstanden zijn op het gebied van bijvoorbeeld milieu of arbeidsrechten. In elk bedrijf waarin je belegt, heb je stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Dat gebruiken we om druk uit te oefenen op ondernemingen om veranderingen door te voeren. Samenwerken met andere partijen en in gesprek gaan met grote ondernemingen, dat werpt vruchten af. Met de juiste mensen aan tafel zitten, kwesties ter discussie stellen, aandeelresoluties op de agenda zetten, daar wordt door veel partijen steeds meer op ingezet.” 
 

Beleggen in schone technologieën en groene obligaties

“Daarnaast hebben wij een portefeuille met impactinvesteringen,” vervolgt Jeroen. “Die is in korte tijd van 1% naar 3,5% gegroeid. We hebben als doelstelling om die portefeuille verder uit te breiden naar 4% in 2023. We beleggen al enige tijd in schone technologieën en sinds 2020 beleggen we in groene obligaties. Groene obligaties worden uitgegeven om kapitaal op te halen voor de (her)financiering van klimaat gerelateerde projecten. Dit kapitaal is ‘geoormerkt’, wat inhoudt dat dit gebruikt moet worden voor de financiering van deze projecten. De uitgever dient te rapporteren over de behaalde impact op het gebied van hernieuwbare energie, energie efficiëntie, preventie en bestrijding van verontreiniging, conservatie van biodiversiteit, schoon transport en duurzaam watermanagement.       

Deze beleggingscategorie groeit heel hard. Bedrijven en overheden zijn steeds meer groene obligaties aan het uitschrijven. Dat doen ze ook om een meer diverse groep aan investeerders aan te trekken. Wij zijn als fonds een voorloper met onze investeringen hierin, maar je ziet steeds meer pensioenfondsen volgen in deze beleggingscategorie.” 
 

Samen een vuist maken

“We werken samen met andere pensioenfondsen. Samen bereik je meer dan alleen. Samen kunnen we een vuist maken. We hebben met Pensioenfonds Detailhandel het Dutch Engagement Network (DEN) opgericht. Doel van deze samenwerking is om bedrijven waarin wordt belegd te stimuleren tot een duurzamere bedrijfsvoering. We kiezen hierbij thema’s die we zelf belangrijk vinden. Op dit moment bijvoorbeeld water. Hiervoor werden we dit jaar genomineerd voor een PensioenPro Award.”
 

Waar is Pensioenfonds Horeca & Catering trots op? 

Jeroen: “De Vereniging voor Beleggers Duurzame Ontwikkeling (VBDO) houdt jaarlijks een onderzoek onder de vijftig grootste pensioenfondsen. We zijn het afgelopen jaar met acht plaatsten gestegen en bekleden nu de 16e plaats. We blijven verbeteringen doorvoeren om verder te stijgen.”

“Verder hebben wij de rating A gekregen van UNPRI, een organisatie die tot doel heeft duurzaamheidscriteria mee te nemen in het beleggingsproces. Ook zij doen jaarlijks onderzoek bij pensioenfondsen op het verantwoord beleggen beleid. Ratings lopen van A+ (beste) tot en met E (slechtste). Onze rating is iets om trots op te zijn.”    
 

Toekomst: transparantie en klimaatverandering 

“We zien meer wet- en regelgeving op ons afkomen wat betreft duurzaamheid. De gemene deler is dat pensioenfondsen steeds transparanter moeten zijn over hun beleggingsportefeuille. Waar zitten de duurzaamheidsrisico’s, welke maatregelen heb je genomen? Wat doe je om risico’s te voorkomen? En in geval van schade, wat doe je om die te beperken? Transparantie is belangrijk. Bij ons staat de portefeuille op de website. Die kun je inzien. Er staat ook beschreven in welke vermogensbeheerders wij beleggen. Er zijn zeventien partijen door ons aangesteld. En die zijn ook inzichtelijk.  

Daarnaast is er in toenemende mate oog voor klimaatverandering. Wat is het effect daarvan op de beleggingsportefeuille? Daar doen wij ook onderzoek naar. Meten is weten. Wat is het effect  van heftige natuurverschijnselen op het rendement van de portefeuille? Maar ook andersom: wat is het effect van je beleggingsportefeuille op het klimaat? Wat zijn de effecten van je portefeuille op mens, samenleving en milieu?” 
 

Betrokkenheid deelnemers

“We doen regelmatig een achterban onderzoek waarbij we ook vragen welke thema’s onze deelnemers en werkgevers belangrijk vinden. Een voorbeeld zijn de Sustainable Development Goals. Wij hebben een tweetal omarmd: klimaatactie en duurzame productie en consumptie. Dat hebben we ook getoetst bij en gevraagd aan de achterban. Kunnen jullie je daarmee identificeren? We zijn constant op zoek naar de balans tussen de negatieve impact beperken en de positieve impact vergroten. We willen het beste voor onze deelnemers. Het is hun pensioen wat wij beheren.”

 

Lees ook hoe onze klanten Pullitzer en Kimpton De Witt, studentenhotel Casa Amsterdam en Vermaat Catering invulling geven aan het thema duurzaamheid. Of lees het bericht over een uitgebreide toelichting op ons beleggingsbeleid in PensioenPro.