Inspiratiesessie 'duurzaamheid' van energie, milieu en mens

28
apr
2021

Om de aandacht even op iets anders belangrijks te richten, in deze door corona gedomineerde tijden, organiseerde Pensioenfonds Horeca & Catering een digitale inspiratiesessie met als thema Duurzaamheid. Naast onze merkwaarden Goed, Goedkoop en Gastvrij is Groen een belangrijk speerpunt. Een onderwerp dat duidelijk niet alleen bij ons als fonds, maar ook bij onze klanten leeft. Ruim anderhalf uur werd met veel energie gesproken over duurzaamheid van milieu en mens. Een geslaagde pilotsessie, die voor herhaling vatbaar is.
 

Aan deze pilotsessie namen Niek Gorter, Richard Visser en Marc Overmaat deel. Niek Gorter is als Director Finance van de Lore Group verantwoordelijk voor zowel het Amsterdamse vijfsterrenhotel Pulitzer als Kimpton De Witt. Richard Visser werkt als Financial Controller bij het 518 kamers tellende studentenhotel Casa. 

Marc Overmaat is sinds twee jaar verbonden als HR Business Partner aan horeca en cateringbedrijf Vermaat Groep. Accountmanager van Pensioenfonds Horeca & Catering Rob Koldenhof was gespreksleider en Jeroen Wahlen, portfoliomanager Vermogensbeheer, vertelde over de invloed van ons fonds via ons vermogensbeheer en beleggingsbeleid.
 

Beperken vrachtverkeer

Alle drie de organisaties houden zich bezig met duurzaamheid. Niek Gorter: “Wij zorgen ervoor dat er zo min mogelijk leveranciers aan de deur komen. Onze hotels zitten in hartje Amsterdam. We willen zowel voor het milieu als voor andere centrumbewoners en -bezoekers het vrachtverkeer zo beperkt mogelijk houden. Daarom maken wij gebruik van een one-stop-supplier. Deze rijdt ook nog eens elektrisch.” Ook vertelt Niek over het afvaltraject in de Amsterdamse Negen Straatjes. Dat draait om minder en elektrische vrachtwagens, afvalscheiding en mogelijk in de toekomst aanlevering en afval volledig vervoerd over het water. 
 

Forse besparingen Pulitzer

De monumentale panden in Amsterdam vergen veel onderhoud. Niek: “Elke keer als we investeringen doen kijken we naar de meest duurzame oplossing. Dat zien we vooral in energieverbruik terug. Met name bij Pulitzer zijn er forse besparingen gemaakt, bijvoorbeeld in de verlichting, allemaal led, en nieuwe stookinstallaties die beter geïsoleerd zijn wat leidt tot minder warmteverlies.”


Gasloos en afvalscheiding

Andere activiteiten zijn onder andere het gasloos maken van de keuken en het vergroenen van de menukaart door goed te kijken naar seizoensgebonden producten. Ook het elimineren van one time plastics en het verbeteren van de afvalscheiding staan op de kaart. Tevens is er veel aandacht voor het beperken van het restafval en het vergroenen van het wagenpark naar volledig elektrisch.


Beweging stapje voor zijn

Op de vraag van gespreksleider Rob Koldenhof hoe het zit met de wet en regelgeving van de overheid, somt Niek op: “Je moet meer gaan communiceren over de energiehuishouding. Er ligt meer focus op de duurzaamheid van je gebouw. Er gaan in de toekomst ongetwijfeld eisen aan de CO2 uitstoot worden gesteld. In die zin is het ook belangrijk om nu ook al stappen te zetten en er niet mee geconfronteerd worden op het moment dat het beleid weer wordt aangescherpt. Laatst zijn de energielabels weer op de schop genomen. Zo blijft er altijd wel beweging. Die beweging proberen wij in ieder geval bij te houden en het liefst een stapje voor te zijn.”


Samen sta je sterker

Richard Visser neemt het woord namens Hotel Casa: Net als wat Niek aangeeft, zijn wij op zoek naar samenwerking in de buurt op het gebied van afvalverwerking – ook wij hebben een contract afgesloten met één afvalverwerker met meerdere partijen in dezelfde straat zodat de vrachtwagen maar één rondje hoeft te doen. Al het afval leveren wij gescheiden aan. Met meer partijen sta je veel sterker.”


Lokaal inkopen

Ook vertelt Richard over een initiatief van de gemeente Amsterdam: “Hotel Casa zit bij ‘de koplopersgroep’, een samenwerkingsverband waarin wordt besproken op welke wijze de horeca kan verduurzamen en hoe de gemeente daarin kan helpen. Zo hebben we een paar weken geleden een overleg gehad over beter gebruikmaken van grondstoffen die dichtbij huis geproduceerd worden. Heel simpel gezegd dat de aardappelen uit de buurt komen in plaats van uit een ander land. Als horeca kopen wij allemaal in bij onze groothandels. Dat levert ons een inkoopbonus op en zij kijken vooral naar de prijs. Niet naar waar het product vandaan komt. Om daar verandering in aan te brengen moeten we eigenlijk gezamenlijk een vuist maken.” 


Boeiende initiatieven

Niek vult aan: “Wij zijn met een aantal collega hotels aan het onderzoeken of een gezamenlijk distributiecentrum vlak buiten de stad mogelijk is. Om daar producten te verzamelen voordat ze de stad in komen en vanaf dat punt volledig elektrisch te bezorgen. Om op die manier minder vrachtwagenbewegingen in de stad te hebben. Ik denk dat deze initiatieven zeer boeiend zijn, ook voor Vermaat bijvoorbeeld met een paar grote locaties in de stad.”


Kennis van studenten

Richard vertelt over de duurzaamheidsgroep binnen Casa die voortdurend met dit thema bezig is. “Elke maand is er een actie: dat kan iets kleins zijn als een vegamaaltijd of groter als een nieuwe aanpak voor de gehele afvalwerwerking binnen het pand. Het creëert bewustwording bij personeel en bij de studenten die we in huis hebben. Ook de studenten hebben een eigen duurzaamheidsgroep. Het leuke daarvan is dat je studenten hebt die van heel verschillende zaken kennis hebben. Die we dan weer samen delen en toepassen op ons beleid.”


Duurzaamheid van de sector

Marc Overmaat, HR Business Partner van de Vermaat Groep, stipt het belang van een andere vorm van duurzaamheid aan: die van de mens. Marc: “Mijn field of expertise is de mens. Allereerst is het goed de deelnemers nog beter te betrekken bij het thema duurzaamheid. Dit is zowel relevant in relatie tot de verduurzaming van het pensioenfonds, maar ook kijkende vanuit het thematiek arbeidsperspectief. Met betrekking tot de verduurzaming van het pensioenfonds is het goed deelnemers hier zoveel mogelijk bij te betrekken.”


Duurzame inzetbaarheid

Marc vervolgt: “Duurzaamheid of beter gezegd duurzame inzetbaarheid is verder natuurlijk ook relevant ten aanzien van de medewerkers die bij je bedrijf werken. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers tot aan hun pensioendatum duurzaam inzetbaar blijven en hoe houd je sector interessant voor nieuwe medewerkers zowel jong als oud. Vragen die steeds vaker naar voren komen in de gesprekken op de werkvloer, maar ook binnen de afdeling HR. De (tijdelijke) opheffing van de RVU is een voorbeeld maatregel die goed zou kunnen passen in een duurzaamheidsbeleid. Je merkt dat bedrijven steeds meer focus krijgen op dit onderwerp en dat het als toegevoegde waarde wordt gezien. Het onderwerp is helemaal relevant in een sector die gekenmerkt wordt door relatief fysiek zware beroepen en lange anciënniteitsverbanden. Doel is om mensen zo lang mogelijk, gezond en gelukkig te laten doorwerken, maar altijd vanuit de gedachte; wat is de impact en wat zijn de mogelijkheden?”

Dit wordt aan alle kanten beaamd. Een bijzonder interessant thema, volgens de aanwezigen geschikt voor een geheel nieuwe inspiratiesessie, met weer andere deelnemers aan tafel, werkgevers, maar ook werknemers van verschillende leeftijden.

Volgende keer deel twee: wat doet Pensioenfonds Horeca & Catering zelf aan duurzaamheid?