Kees Goudswaard nieuwe voorzitter raad van toezicht

01
jun
2021

Het bestuur heeft de heer prof. dr. Kees Goudswaard per 1 juli 2021 benoemd als voorzitter van de raad van toezicht. Hij volgt in deze rol de heer Heino van Essen op die de maximale benoemingstermijn heeft bereikt. Samen met mevrouw Anne Gram en de heer Bart de Ruigh vormt de heer Goudswaard de raad van toezicht.
 


De heer Goudswaard is momenteel hoogleraar Toegepaste economie en bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit Leiden. Hij is op diverse manieren betrokken geweest bij de pensioensector. Hij was voorzitter van de regeringscommissie Toekomstbestendigheid pensioenen (Commissie Goudswaard) en tot 2019 voorzitter van de SER-Commissie die het kabinet heeft geadviseerd over de toekomst van de pensioenen, uitmondend in het pensioenakkoord. Als fellow van Netspar doet hij ook onderzoek op het terrein van pensioenen. Naast zijn academisch werk vervult hij diverse nevenfuncties. De afgelopen acht jaar was hij lid van de Raad van Commissarissen van DNB. Hier lees je meer over de raad van toezicht.