Lagere pensioenopbouw vanaf 2021

15
dec
2020

Werknemers in de horeca en contractcatering bouwen vanaf 1 januari 2021 minder pensioen op. De opbouw wordt 1,51% per jaar, waar dit de afgelopen jaren 1,701% bedroeg. Voor al opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen wijzigt er niets. 

 

Waarom verandert de pensioenopbouw?

Pensioen is duur geworden door de lage rente. Om deze reden moet voor eenzelfde pensioenuitkering in de toekomst meer premie worden betaald. Of de jaarlijkse opbouw moet worden verlaagd. Omdat de horeca- en cateringsector het zeer zwaar heeft door de coronacrisis is verhogen van de premie niet wenselijk: “Op dit moment kunnen wij van werkgevers of werknemers niet vragen om extra premie te betalen.” Daarom is gekozen om de jaarlijkse opbouw te verlagen.

 

Wie bepaalt het?

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersorganisaties) maken afspraken over arbeidsvoorwaarden. En dus zijn ook eerder over pensioen afspraken gemaakt. In die afspraken was al opgenomen wat er zou moeten gebeuren als pensioen te duur zou worden voor de afgesproken premie en afgesproken opbouw. De premie blijft ongewijzigd (16,8%) en de opbouw wordt verlaagd van 1,701% naar 1,51% per jaar. Deze afspraak geldt tot sociale partners een nieuwe pensioenovereenkomst overeenkomen op basis van het nieuwe pensioenstelsel. Sociale partners hebben de ambitie dit per 2023 te realiseren.

 

Wat betekent het?

Wat al was opgebouwd aan pensioen blijft onveranderd. Ook voor gepensioneerden verandert er niets. Ben je nu werkzaam in de horeca of contractcatering? Dan bouw je wel minder pensioen op voor de pensioenpremie die vanaf januari 2021 voor jou wordt betaald. Hoe ouder je bent, hoe kleiner dat verschil zal zijn omdat het aantal jaren dat je minder pensioen opbouwt dan kleiner is dan voor een jonger iemand.

Lees hier het antwoord op veel gestelde vragen over het verlagen van de pensioenopbouw.