Ontwikkelingen coronavirus: dienstverlening Pensioenfonds Horeca & Catering gewaarborgd

16
mrt
2020

De huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus (Covid-19) raken iedereen in de samenleving en in de sectoren horeca en catering in het bijzonder. Pensioenfonds Horeca & Catering spreekt zijn steun uit voor iedereen die in deze sectoren werkt.

Met dit bericht willen wij onze deelnemers en werkgevers duidelijk maken dat de coronacrisis geen invloed heeft op onze dienstverlening en de uitkering van pensioenen. Alle pensioenen van Pensioenfonds Horeca & Catering kunnen tijdig worden uitgekeerd.

Wij werken al jarenlang grotendeels digitaal en in de afgelopen dagen zijn wij vrijwel geheel omgevormd naar een thuiswerkorganisatie waarin onze dienstverlening is gewaarborgd. De medewerkers die nog wel op kantoor werken, volgen uiteraard alle voorzorgsmaatregelen zoals deze door het RIVM worden geadviseerd.

We beseffen ons zeer goed dat dit voor onze gehele sector een zeer zware tijd is. Wij gaan in de komende periode verder onderzoeken of en welke passende maatregelen wij kunnen treffen. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij je via nieuwsberichten en e-mail.

Tot slot wensen wij iedereen die in onze mooie sectoren actief is, alle sterkte in deze onzekere tijd.