Pensioenfonds Horeca & Catering en de gevolgen van de coronacrisis

16
jul
2020

In maart werd ons land opgeschrikt door het coronavirus. Dit heeft grote gevolgen voor Nederland en raakt de sectoren horeca en contractcatering hard. Wereldwijd krijgt de economie klappen te incasseren. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de financiële positie van Pensioenfonds Horeca & Catering. In het bericht van 16 april 2020 gaven wij aan dat onze dekkingsgraad was gedaald. 

 

Geen verbetering plaatsgevonden

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële positie van een pensioenfonds. Simpel gezegd is de dekkingsgraad de verhouding tussen wat er nu aan geld beschikbaar is ten opzichte van wat er in de toekomst aan pensioenen is uit te betalen. Pensioenfondsen zijn grote beleggers en merken het dus als de beurskoersen stijgen of dalen. Ook zijn pensioenfondsen afhankelijk van de rentestand die momenteel erg laag is. Omdat in dit jaar vrijwel alle koersen wereldwijd scherp zijn gedaald, is daarmee ook de dekkingsgraad van pensioenfondsen naar beneden gegaan. Onze actuele dekkingsgraad per 30 juni is 97%. Meer informatie over onze dekkingsgraad.

 

Economisch herstel

Voor dit jaar heeft dit geen gevolgen. In 2020 blijven de pensioenuitkeringen ongewijzigd. De komende periode wordt duidelijk of economisch herstel plaatsvindt. Elk kwartaal houden we jullie op de hoogte van de laatste stand van zaken. Wij beseffen dat het nog steeds spannende tijden zijn voor iedereen in de sectoren horeca en catering en wensen jullie veel sterkte toe!