Wat betekent de coronacrisis voor Pensioenfonds Horeca & Catering?

16
apr
2020

De huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus (Covid-19) raken iedereen in de samenleving en zeker de sectoren horeca en contractcatering. Het voortbestaan van ondernemingen staat op het spel en werkgelegenheid onder druk. De coronacrisis heeft ook wereldwijd grote economische gevolgen. Deze economische ontwikkelingen hebben invloed op de financiële positie van het fonds.

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële positie van een pensioenfonds. Simpel gezegd is de dekkingsgraad de verhouding tussen wat er nu aan geld beschikbaar is ten opzichte van wat er in de toekomst aan pensioenen is uit te betalen. Pensioenfondsen zijn grote beleggers en merken het dus als de beurskoersen stijgen of dalen. Omdat in de afgelopen periode vrijwel alle koersen wereldwijd scherp zijn gedaald, is daarmee ook de dekkingsgraad van pensioenfondsen naar beneden gegaan. Ook wij merken dit. De actuele dekkingsgraad was eind februari 2020 101%. Eind maart lag deze op 92%.

Voor dit jaar heeft dit in ieder geval geen gevolgen. We kunnen in 2020 de pensioenuitkeringen gewoon uitbetalen. En ook de pensioenpremie blijft in dit jaar onveranderd.

De komende periode wordt duidelijk of economisch herstel plaatsvindt. We zullen geregeld communiceren om de stand van zaken te delen, in ieder geval na afloop van elk kwartaal.

Pensioenfonds Horeca & Catering beseft dat het ook de komende tijd voor iedereen die werkzaam is in onze sectoren een zware periode is. Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.