De beleggingsadviescommissie

Pensioenfonds Horeca & Catering vindt dat voor de manier waarop het vermogen wordt beheerd externe en onafhankelijke deskundigheid belangrijk is. Daarom is een beleggingsadviescommissie ingesteld. Deze adviescommissie bestaat uit drie (onafhankelijke) externe leden. Een van de leden fungeert als voorzitter.

De beleggingsadviescommissie werkt volgens een taakomschrijving.

 

De samenstelling van de beleggingsadviescommissie

Age Bakker

Age Bakker (1950), voorzitter, is sinds 1 juli 2013 lid van de beleggingsadviescommissie en studeerde Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij ontving zijn doctoraat voor een proefschrift over liberalisering van het kapitaalverkeer in Europa. Hij is jarenlang actief geweest binnen de Nederlandsche Bank en heeft in de periode 2007 tot en met 2011 namens Nederland en een aantal andere landen opgetreden als bewindvoerder bij het IMF in Washington. Hij beschikt over goede kennis op het gebied van vermogensbeheer, risicomanagement en ALM.

Marlies van Boom

Marlies van Boom (1966) is sinds 1 augustus 2017 lid van de beleggingsadviescommissie. Ze studeerde Bedrijfseconometrie aan de Erasmus Universiteit en heeft jarenlang in diverse functies gewerkt bij AEGON en AEGON Asset Management. Ze heeft brede kennis van ALM, risicomanagement, balansbeheer en beleggingen. Marlies is lid van de raad van toezicht van Pensioenfonds Hoogovens.

Gerard Sirks

Gerard Sirks (1955) is sinds 19 mei 2011 lid van de beleggingsadviescommissie en een zeer ervaren bestuurder op het gebied van vermogensbeheer. Breed binnen de financiële wereld heeft hij op dat terrein eindverantwoordelijke rollen vervuld, zowel bij banken, verzekeraars als pensioenorganisaties. Hij richt zich op de volle breedte van het vermogensbeheervak, van managersselectie, beleggingsstrategieën, integraal balansbeheer tot monitoring van processen. Hij vervult interim en adviesfuncties en is betrokken bij intern toezicht bij verschillende financiële instellingen.