De cijfers

Hier ziet u in één overzicht hoeveel mensen pensioen bij ons opbouwen, wat ons pensioenvermogen is en wat de uitvoeringskosten zijn. Op de pagina over onze rendementen zie je de rendementen van de afgelopen jaren. 

Werkgevers/Deelnemers  2018 2017 2016 2015 2014
Aangesloten werkgevers 38.211 36.525 35.794 35.608 36.816
Deelnemers (actief) 400.751 385.839 367.115 344.621 310.557
Deelnemers (slapers) 984.719 936.777 878.615 839.001 787.235
Uitkeringsgerechtigden 45.731 44.077 43.718 40.903 37.831
Totaal aantal deelnemers 1.349.348 1.286.766 1.221.697 1.161.489 1.172.439

 

Vermogen/Verplichtingen   2018 2017 2016 2015 2014
Pensioenvermogen (€ mln.) 9.774,0 9.576,0 8.866,7 7.709,4 7.458,7
Dekkingsgraad (%) 107 115 109 110 121
Totaal premies (€ mln.) 439 399 373 353 330
Totaal uitkeringen (€ mln.) 93 89 94 81 73

 

Pensioenfonds Horeca & Catering maakt kosten voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Die willen wij zo laag mogelijk houden. Want ‘goed zijn’ en ‘goedkoop blijven’ dragen bij aan wat ons pensioenfonds wil bereiken. Op die manier kunnen we een zo groot mogelijk deel van de pensioenpremies en de beleggingsopbrengsten gebruiken voor pensioen. 

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft twee kostenposten: 

1. Kosten pensioenbeheer 

Dit zijn de kosten die wij maken om bij te houden hoeveel pensioen werknemers in de horeca en catering opbouwen. En om hen daarover te informeren. Dat is namelijk een belangrijke taak van ons. Ook het deel van de bestuurskosten dat is toe te rekenen aan pensioenbeheer hoort hierbij. 

2. Kosten vermogensbeheer

Ook het beheer van het pensioenvermogen is een van onze kerntaken. We beleggen het pensioenvermogen, zodat we ook in de toekomst genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Beleggen kost geld. Deze kosten bestaan uit twee delen:

  • Beheerkosten 
    Wij beleggen het vermogen niet zelf. Dat doen partijen die daarin zijn gespecialiseerd, onze externe vermogensbeheerders. De vergoedingen die zij daarvoor krijgen, vallen onder deze kostenpost. Maar ook het geld dat het fonds nodig heeft om deze externe vermogensbeheerders te selecteren en te controleren hoort hierbij. 
     
  • Transactiekosten 
    Bij het beleggen kan het nodig zijn om bijvoorbeeld aandelen of obligaties te kopen of te verkopen. Deze transacties kosten geld. De kosten van alle transacties vormen samen de transactiekosten vermogensbeheer.

 

Uitvoeringskosten                2018   2017  
  x € 1.000 in % x € 1.000 in %
Kosten pensioenbeheer 18.894   18.574  
Kosten vermogensbeheer 32.780 0,33% 28.437 0,31%
Transactiekosten 11.317 0,12% 11.902 0,13%
Totaal uitvoeringskosten 62.991   58.913  

 

Meer kerngegevens leest u in ons jaarverslag