De uitvoeringsorganisatie

Het bestuur is eindverantwoordelijk en bepaalt het strategisch (lange termijn) beleid van het pensioenfonds. Het bestuur heeft bepaalde taken en bevoegdheden toebedeeld aan de directeur. De directeur staat aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie, die de werkgevers- en de deelnemersadministratie van het fonds in eigen beheer uitvoert. Door het in eigen beheer uitvoeren, zijn we een van de goedkoopste pensioenfondsen van Nederland.

 

Taakverdeling

De taakverdeling tussen bestuur en directie ligt vast in een directiestatuut. Het bestuur bepaalt de richting van het fonds op de lange termijn (strategisch beleid). De directeur en het managementteam van de uitvoeringsorganisatie bepalen hoe het fonds dit gaat doen (tactisch beleid). Het bestuur ziet er op toe dat dit goed en verantwoord gebeurd.

De dagelijkse leiding van de uitvoeringsorganisatie is in handen van directeur Paul Braams (1958), die per 1 januari 2009 werkzaam is bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Na zijn studie economie werkte hij bij KPMG en bij pensioenfonds PGGM. Daardoor heeft hij naast een brede pensioenkennis inmiddels veel ervaring in het aansturen van onder meer grote, complexe organisaties.

"Pensioenfonds Horeca & Catering is een fantastische kleinschalige organisatie die als doel heeft tegen zo laag mogelijke kosten en met een goede kwaliteit de pensioenen te beheren van mensen werkzaam in de Horeca en Catering." - Paul Braams

 

Missie van de uitvoeringsorganisatie

Ook onze uitvoeringsorganisatie heeft een missie, die natuurlijk aansluit op de missie van het bestuur: we voeren de pensioenregeling op een betrouwbare en transparante manier uit, waarbij iedereen krijgt wat er is afgesproken tegen een relatief lage prijs. We willen onze klanten goed bedienen, goed informeren en – indien gewenst – goed adviseren.

 

De werknemers van de uitvoeringsorganisatie

Bij onze uitvoeringsorganisatie in Zoetermeer werken ruim 140 mensen aan de pensioenen van de werknemers in de horeca en catering. Die kunnen we hier niet allemaal laten zien, maar u kunt erop vertrouwen dat ze dat kundig en met volle overgave doen.