Herstelplan

Pensioenfondsen moeten tegenvallers kunnen opvangen. Daarom heeft elk pensioenfonds een reserve (buffer) nodig. De reserve is specifiek voor een pensioenfonds en kan dus per fonds anders zijn. Als Pensioenfonds Horeca & Catering beschikt over het zogenoemde ‘vereist eigen vermogen’, dan hebben we volgens de wet een buffer die voldoende is om tegenvallers te kunnen opvangen.

Pensioenfonds Horeca & Catering zou over het ‘vereist eigen vermogen’ beschikken als onze beleidsdekkingsgraad op 1 januari van een jaar minimaal 125% zou zijn geweest. De beleidsdekkingsgraad is echter sinds 1 januari 2015 lager dan 125% en dus niet hoog genoeg. Daarom hebben wij een ‘herstelplan’ ingediend bij onze toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB). Dit is een technisch document waarin wij duidelijk maken hoe wij de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven het vereiste eigen vermogen zullen krijgen. Elk jaar actualiseren wij het herstelplan. Voor het opvragen van het herstelplan kunnen deelnemers contact met ons opnemen. 

Het herstelplan per 1 januari 2017 is kort samen te vatten in de volgende punten:

  • Verwacht herstel vindt plaats binnen de wettelijke termijn van 10 jaar.
  • In de loop van 2022 zou onze beleidsdekkingsgraad namelijk naar verwachting weer hoger moeten zijn dan vereist.
  • Een verlaging van de pensioenen (als noodmaatregel) is hierbij niet voorzien.
  • Voorzien is dat er vanaf 2018 ruimte is voor een jaarlijkse toeslag, deze zal echter tot en met 2021 lager zijn dan 50% van de prijsontwikkeling.
  • Het herstelplan laat zien dat vanaf 2023 deze lagere toeslag weer gedeeltelijk kan worden ingehaald. Een inhaaltoeslag is alleen mogelijk voor toeslagen vanaf 2016 waarbij minder dan 50% van de prijsontwikkeling is verleend. 

     

Het bestuur constateerde in het geactualiseerde herstelplan per 1 januari 2017 dat geen extra maatregelen nodig waren. Wel herstelt Pensioenfonds Horeca & Catering minder snel dan in het herstelplan per 1 januari 2016 werd verwacht. Dit komt doordat de werkelijke beleidsdekkingsgraad per 1 januari 2017 lager is dan in het herstelplan per 1 januari 2016 werd verwacht.

 

Geen zekerheid

De werkelijkheid kan en zal anders zijn dan de verwachtingen die in ons herstelplan zijn opgenomen. Ook kunnen wettelijke maatregelen invloed hebben. Daarom moeten wij het herstelplan elk jaar actualiseren. Waarbij verwacht herstel sneller, maar ook langzamer kan gaan. Misschien zijn in een volgend herstelplan extra maatregelen nodig, dit zal ons bestuur in het eerste kwartaal van 2018 beoordelen.