Het bestuur

Sinds 1 juli 2014 heeft Pensioenfonds Horeca & Catering een paritair bestuur, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur bestaat uit negen personen. Vier bestuursleden worden voorgedragen door de werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland, waarvan één op voordracht van de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca). Drie leden worden voorgedragen door de werknemersorganisaties FNV Horeca, FNV Catering en CNV Vakmensen. Eén bestuurslid wordt gekozen door onze pensioengerechtigden. De onafhankelijke voorzitter wordt door het bestuur geworven en benoemd.

Het bestuur stelt beleid op over:

  • het aansturen van het administratieve en financiële beheer van het fonds;
  • de strategie van het fonds;
  • het toezicht op de juiste uitvoering van dat beleid;
  • het uitvoeren van de pensioenregelingen door de uitvoeringsorganisatie;
  • het aanpassen van statuten en reglementen als dat nodig is.

 

Gérard Aben (voorzitter)

Gérard Aben (1950) is een ervaren bestuurder met een Human Resources achtergrond. Hij heeft vele jaren ervaring als bestuurder van grote ondernemingen. Eerst bij Douwe Egberts en vervolgens bij PostNL, waar hij zitting had in de Raad van Bestuur. Gezien zijn HR-achtergrond is hij ook jarenlang actief geweest als bestuurder van meerdere pensioenfondsen. Per 1 juli 2014 is hij benoemd als onafhankelijk voorzitter van het bestuur van ons fonds. 

Paul Citroen

Paul Citroen (1972) is sinds 22 december 2015 bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering op voordracht van Koninklijke Horeca Nederland. Hij is in zijn dagelijks leven ondernemer. Daarnaast is hij als werkgeversvoorzitter verbonden aan het pensioenfonds voor de uitzend-, detacherings- en payrollbranche (StiPP).

Sjoerd Hoogterp

Sjoerd Hoogterp (1956) is vanaf 1 juli 2016 bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering op voordracht van Koninklijke Horeca Nederland. Hij heeft een brede financiële en bestuurlijke achtergrond. Naast zijn bestuursfunctie bij ons fonds is hij interim directeur van Stichting Pensioenfonds Mercurius (in liquidatie).

Koos Lieffijn

Koos Lieffijn is per 25 september 2017 bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering op voordracht van FNV Horecabond. Hij is na zijn bachelor Management Economie en Recht in de pensioensector aan de gang gegaan. Eerst als pensioenconsultant en later als juridisch beleidsmedewerker en bestuurssecretaris. Koos neemt deel aan PensioenLab, een initiatief om belangen van jongeren in de pensioendiscussie te behartigen. Eerder in 2017 maakte hij de stap naar de bestuurstafel in de pensioensector via een ervaringsplaats bij het bestuur van het Molenaarspensioenfonds.

Krista Nauta

Krista Nauta (1983) is vanaf 1 juli 2016 bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering op voordracht van Koninklijke Horeca Nederland. Zij is een pensioenprofessional die na haar HEAO studie begonnen is met werken in de pensioensector. Haar hoofdfunctie is expert beleidsadviseur/productmanager bij PGGM (de pensioenuitvoerder van onder meer Pensioenfonds Zorg & Welzijn en BPF Schilders).

Kitty Roozemond

Kitty Roozemond (1955) is de gekozen vertegenwoordiger van pensioengerechtigden. Op 22 september 2016 is zij tot winnaar van de verkiezing uitgeroepen. Kitty Roozemond is een ervaren bestuurder en toezichthouder en is eerder actief geweest als (dagelijks) bestuurslid van de SER, de Stichting van de Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank op voordracht van FNV. Zij is eveneens voorzitter van het BPF Waterbouw, niet-uitvoerend bestuurslid van het ondernemingspensioenfonds ABN AMRO en lid van de raad van toezicht van ABP.

Marco van Straten

Marco van Straten (1973) is per 3 juli 2017 benoemd is als bestuurslid. Van 12 april 2010 tot en met 30 juni 2016 was hij reeds bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Marco is pensioenfondsbestuurder bij CNV Vakmensen en is verder bestuurslid bij Pensioenfonds Recreatie en Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf.

Hans Veltkamp

Hans Veltkamp (1969) is sinds 2011 bestuurslid. Hij is benoemd op een zetel van Koninklijke Horeca Nederland, op voordracht van Veneca (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties). In het dagelijks leven is hij Managing Principal bij Phenox Consultants, een adviesbureau voor pensioenfondsen en verzekeraars. Met zijn jarenlange ervaring, eerst bij een grote verzekeraar en later als adviseur bij een actuarieel adviesbureau, heeft hij een brede kennis opgedaan op het gebied van collectieve pensioenregelingen.

Gijs Vermeulen

Gijs Vermeulen (1961) is sinds 1 november 2017 bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering op voordracht van FNV Horecabond. Hij is sinds 2003 zelfstandig ondernemer en verricht al geruime tijd diverse functies binnen de pensioensector. Daarvoor heeft hij ruim 15 jaar gewerkt bij grote internationale productie- en handelsbedrijven, onder meer als financieel directeur. Naast zijn bestuurslidmaatschap bij Pensioenfonds Horeca & Catering is Gijs ook extern bestuurslid en voorzitter van de beleggingscommissie bij ondernemingspensioenfonds Koninklijke Cosun.