Het verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft een verantwoordingsorgaan. In dit verantwoordingsorgaan zitten vertegenwoordigers uit de bedrijfstak: vijf werkgevers, acht deelnemers en twee ex-deelnemers of gepensioneerden. 

Het verantwoordingsorgaan wil van het bestuur weten waarom het bepaalde beleidsbeslissingen nam. Het bestuur moet zich ‘verantwoorden’. Dit is dus achteraf. Het gaat erom dat de belanghebbenden (werknemers, werkgevers, ex-deelnemers en gepensioneerden) achter de besluiten van het bestuur kunnen staan en er ook vertrouwen in hebben. Het verantwoordingsorgaan geeft ook (vooraf) adviezen aan het bestuur. In de Pensioenwet is vastgelegd over welke besluiten het bestuur eerst advies aan het verantwoordingsorgaan moet vragen. Bij Pensioenfonds Horeca & Catering heeft het verantwoordingsorgaan ook zogenaamde bovenwettelijke adviestaken gekregen. In het reglement kunt u lezen waarover het bestuur verantwoording aflegt en waarover het verantwoordingsorgaan aan het bestuur advies geeft. 

 

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan

Sjoerd Barbier

Sjoerd Barbier (1946) was voor zijn pensionering werkzaam als portier bij het Hilton Hotel in Amsterdam. Hij was lid van de deelnemersraad sinds de oprichting in maart 2001, omdat hij een beter inzicht wil krijgen in de bestemming van de ingelegde premies. Dit is ook zijn drijfveer om zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan. Daarnaast vindt hij het belangrijk een voorlichtende functie te vervullen naar deelnemers en gepensioneerden. Hij is actief in het vakbondswerk.

Freddy van Brenk 

Freddy van Brenk (1976) heeft na het afronden van zijn opleiding aan de Middelbare Hotelvakschool in diverse hotels in binnen- en buitenland gewerkt. Momenteel werkt hij bij Hotel Ibis in Veenendaal. Omdat hij een aantal jaren in het buitenland heeft gewerkt en dit gevolgen kan hebben voor zijn pensioen, is hij geïnteresseerd geraakt in het onderwerp pensioen. Een reden om zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan.

Cynthia Drenth – van Putten 

Cynthia Drenth – van Putten (1977) is per 1 september 2015 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Cynthia werkt al vele jaren met passie in de horeca. Daarnaast runt zij samen met haar man een boerderij met een paardenpension en is zij tevens buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en raadslid in de gemeente Marum.

Henk Eland 

Henk Eland (1956) is per 1 januari 2016 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Henk is afgestudeerd aan de Hoge Hotelschool Maastricht. Daarna heeft hij economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Inmiddels is Henk al meer dan 25 jaar in dienst bij de Koninklijke Van den Boer Groep in diverse functies en ook al jaren lid van de Ondernemingsraad.

Cees van Ekelenburg

Cees van Ekelenburg (1958) is sinds 1 juli 2012 benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan door Koninklijke Horeca Nederland. Hij is zelfstandig horecaondernemer en vervult binnen en namens Koninklijke Horeca Nederland verschillende bestuurlijke functies. Verder is hij politiek actief als raadslid voor D'66 van de gemeente Appingedam. Vanaf 21 juni 2010 tot 1 juli 2012 was hij plaatsvervangend bestuurslid van Pensioenfonds Horeca & Catering.

Hans Gort 

Hans Gort (1956) is per 1 november 2015 door Koninklijke Horeca Nederland benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Hans runt sinds jaren café-restaurant Orff in Amsterdam en is franchisenemer van een Febo-vestiging in Amstelveen. Naast zijn ondernemingsactiviteiten is Hans actief in verschillende maatschappelijke functies. Zo is hij lid van het RPCAA (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland) en lid van de landelijke franchiseraad van Febo. Tenslotte is hij voorzitter van de afdeling Amstelland en penningmeester voor de regio Noord-Holland van Koninklijke Horeca Nederland.

   

Martien de Haan 

Martien de Haan (1962) is per 16 februari 2012 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Hij is werkzaam in de sector contractcatering bij Campus Eurest (Compass Group Nederland) als zelfstandig werkend kok bij de Universiteit van Amsterdam. Hij was in het verleden lid van de deelnemersraad van Pensioenfonds Horeca & Catering. Hij is actief kaderlid onder andere voor FNV Catering (CAO commissie) en FNV Horecabond (ledencongres). Sinds 1 januari 2012 is hij weer actief deelnemer bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Mede door de ontwikkelingen in de pensioenbranche en als oud-lid van de deelnemersraad is hij weer betrokken geraakt bij de uitdagingen die Pensioenfonds Horeca & Catering te wachten staat.

Hans van Heel 

Hans van Heel (1958) werkt sinds 1992 voor SAB Catering Zwanenburg. Sinds 2001 in de functie van Algemeen Directeur. De heer Van Heel is benoemd op voordracht van werkgeversorganisatie Veneca.

Sven van der Hoorn 

Sven van der Hoorn (1960) is voorzitter van het verantwoordingsorgaan en heeft namens het FNV zitting genomen in het verantwoordingsorgaan vanuit de contractcatering. Hij is werkzaam als rayonmanager voor Eurest institutionele catering. Hij is voorzitter van de ondernemingsraad van Compass Group Nederland en voorzitter van twee VUT stichtingen. Daarnaast is hij voorzitter van het POCC (Platform Ondernemingsraden Contract Catering).

Gregor Oomens

Gregor Oomens (1972) is per 27 maart 2019 door Koninklijke Horeca Nederland benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Sinds 2016 is Gregor eigenaar van Dapp Frietwinkel Breda. Daarvoor was hij ruim 20 jaar actief in de pensioen- en verzekeringsbranche. Als lid van het verantwoordingsorgaan komen ervaring, interesse en huidige werkomgeving samen.

Michael Paul

Michael Paul (1970) is per 1 mei 2018 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. In het dagelijks leven is hij werkzaam als Allround Technicus bij de Technische dienst van KLM Catering Services op Schiphol. Sinds 2016 is hij lid van de CAO-commissie contractcatering van de FNV. Naast het uitbreiden van zijn kennis en inzicht rondom pensioenen, wil hij een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van pensioenen voor alle collega deelnemers.

Gerda Pessink-Klunder

Gerda Pessink-Klunder (1963) is per 1 juli 2018 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Gerda is sinds juli 2015 werkzaam als Cateringmanager bij Albron. Op dit moment werkt zij bij locatie Vitens Zwolle. Daarvoor heeft zij 25 jaar bij Sodexo gewerkt, waar zij ook lid was van de ondernemingsraad.

Rene Striezenau 

Rene Striezenau (1968) is per 1 februari 2012 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Hij is werkzaam bij het sprookjeshof te Zuidlaren.

Ronald van der Weele 

Ronald van der Weele (1985) is per 1 januari 2012 door FNV Horecabond benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan.