Onze dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad is 108% per eind oktober 2019

Onze beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2019 is 108%. Daarmee is onze beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven ten opzichte van eind september 2019. Zie ook ons herstelplan.

 

Wat is de dekkingsgraad?

Onze dekkingsgraad geeft aan in hoeverre wij in de toekomst de pensioenen kunnen betalen. Het geeft de verhouding weer tussen: 

  • ons pensioenvermogen (dat wat wij nu bezitten), en; 
  • onze pensioenverplichtingen (het pensioen dat wij, nu en in de toekomst, moeten betalen). 

                                

Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Een dekkingsgraad van 108% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen €1,08 aan bezittingen hebben staan.
 

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Dit is zo besloten omdat de beleidsdekkingsgraad stabieler is dan een maandelijkse dekkingsgraad. 

Tabel: de ontwikkeling van onze (beleids)dekkingsgraad

 

Wanneer verhogen of verlagen wij het pensioen?  

Elk jaar kijken wij of we het pensioen kunnen verhogen of niet. De volgende regels zijn daarbij belangrijk:

  • Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 104,1% verlagen wij mogelijk jouw pensioen; 
  • Bij een beleidsdekkingsgraad 110% of lager verhogen wij jouw pensioen niet; 
  • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% bekijken we of het mogelijk is om jouw pensioen gedeeltelijk te verhogen; Dit is onze huidige situatie.
  • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan circa 125% kijken wij of het mogelijk is om jouw pensioen volledig te verhogen.

 Uiteraard doen wij dit alleen als onze financiële situatie het ook toelaat dat we gaan verhogen.

 

Wij berekenen onze pensioenverplichtingen met de ‘rekenrente’

Met de rekenrente berekenen wij onze pensioenverplichtingen: het pensioen dat wij nu en in de toekomst moeten betalen. Als de rekenrente daalt, dan stijgen onze pensioenverplichtingen op dit moment. Wordt de rekenrente hoger, dan hoeven wij nú minder geld beschikbaar te hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen. Daardoor daalt onze dekkingsgraad bij een lagere rekenrente en stijgt onze dekkingsgraad bij een hogere rekenrente. 

Onze toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) stelt de rekenrente vast. De rekenrente geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland.