Over onze dekkingsgraad

Onze dekkingsgraad geeft aan in hoeverre Pensioenfonds Horeca & Catering in de toekomst de pensioenen kan betalen. Het geeft de verhouding weer tussen: 
• ons pensioenvermogen (dat wat wij nu bezitten), en; 
• onze pensioenverplichtingen (het pensioen dat wij – nu en in de toekomst – moeten betalen). 

 

Wij berekenen onze pensioenverplichtingen met de ‘rekenrente’

Met de rekenrente berekenen wij onze pensioenverplichtingen: het pensioen dat wij nu en in de toekomst moeten betalen. Als de rekenrente daalt, dan stijgen onze pensioenverplichtingen op dit moment. Wordt de rekenrente hoger, dan hoeven wij nú minder geld beschikbaar te hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen. Daardoor daalt onze dekkingsgraad bij een lagere rekenrente en stijgt onze dekkingsgraad bij een hogere rekenrente. 

De rekenrente bepalen wij niet zelf. Onze toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) stelt de rekenrente vast. De rekenrente geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland.

 

Beleidsdekkingsgraad: de berekeningswijze per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 is de berekeningswijze van de dekkingsgraad met de rekenrente gewijzigd door nieuwe wettelijke regels voor pensioenfondsen. Deze regels zijn bedoeld om minder afhankelijk te zijn van een bepaald moment. In deze nieuwe regels is ook een nieuwe manier van berekenen opgenomen om uit te drukken hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. 

Tot en met 2014 berekenden wij onze dekkingsgraad aan het einde van elke maand (dus op basis van één bepaald moment). Vanaf 2015 moeten wij de ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden (dus op basis van verschillende momenten). 

Onze beleidsdekkingsgraad stellen wij vast door aan het einde van elke maand de dekkingsgraad van dat moment te berekenen, deze op te tellen bij de dekkingsgraden van de daaraan voorafgaande 11 maanden en dat totaal te delen door 12. 

In de tabel onderaan deze pagina ziet u de dekkingsgraden van de vorige periodes.


Tabel: de ontwikkeling van onze beleidsdekkingsgraad

Maand Dekkingsgraad einde maand Beleidsdekkingsgraad
Juni 2017 113% 109%
Mei 2017 113% 109%
April 2017 113% 108%
Maart 2017 112% 108%
Februari 2017 112% 107%
Januari 2017 112% 106%
December 2016 109% 106%
November 2016 106% 106%
Oktober 2016 106% 106%
September 2016 105% 106%
Augustus 2016 105% 107%
Juli 2016 105% 107%
Juni 2016 105% 108%