Feiten over Pensioenfonds Horeca & Catering

Aantal deelnemers

Pensioenfonds Horeca & Catering is een bedrijfstakpensioenfonds van en voor alle werknemers in de bedrijfstakken horeca en catering. Het pensioenfonds is in 1963 opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de horeca en catering.

Inmiddels bedienen we meer dan 1,3 miljoen werknemers en oud-werknemers uit de horeca en catering en ongeveer 40.000 werkgevers. Daarmee hoort Pensioenfonds Horeca & Catering in omvang bij de grootste tien pensioenfondsen van Nederland.

 

Beleidsdekkingsgraad

Onze dekkingsgraad geeft aan in hoeverre wij in de toekomst de pensioenen kunnen betalen. Het geeft de verhouding weer tussen: 
• ons pensioenvermogen (dat wat wij nu bezitten), en; 
• onze pensioenverplichtingen (het pensioen dat wij – nu en in de toekomst – moeten betalen). 

Lees meer over onze actuele dekkingsgraad.

 

Gemiddelde leeftijd actieve deelnemer

Een actieve deelnemer is een deelnemer die de afgelopen 3 maanden in de horeca of catering heeft gewerkt en in deze periode pensioen bij ons heeft opgebouwd. De deelnemers die inmiddels zijn gepensioneerd, afgekocht of overleden worden hierbij niet meegerekend.

De gemiddelde leeftijd van onze actieve deelnemer ligt op 34,5. Hierbij is de leeftijd afgerond op een heel jaar. Iemand die bijvoorbeeld op 27-01-1986 is geboren, rekenen we nu als iemand van 34 jaar.

 

Gemiddelde uitkering per maand

Een gepensioneerde deelnemer is een deelnemer die een uitkering ouderdomspensioen krijgt. De gemiddelde aanspraak van deze deelnemers is op jaarbasis € 1.770,11 (bruto), dus per maand € 147,51 (bruto).