Herstelplan

Pensioenfondsen moeten tegenvallers kunnen opvangen. Daarom heeft elk pensioenfonds een reserve (buffer) nodig. De reserve is specifiek voor een pensioenfonds en kan dus per fonds anders zijn. Als Pensioenfonds Horeca & Catering beschikt over het zogenoemde ‘vereist eigen vermogen’, dan hebben we volgens de wet een buffer die voldoende is om tegenvallers te kunnen opvangen.

Pensioenfonds Horeca & Catering zou over het ‘vereist eigen vermogen’ beschikken als onze beleidsdekkingsgraad op 1 januari 2020 minimaal 122,3% zou zijn geweest. De beleidsdekkingsgraad is echter sinds 1 januari 2015 lager dan het ‘vereist eigen vermogen’ en dus niet hoog genoeg. Daarom hebben wij een ‘herstelplan’ ingediend bij onze toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dit is een technisch document waarin wij duidelijk maken hoe wij de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven het vereist eigen vermogen zullen krijgen. Elk jaar actualiseren wij het herstelplan. Voor het opvragen van het herstelplan kunnen deelnemers contact met ons opnemen. 

Het herstelplan per 1 januari 2020 is kort samen te vatten in de volgende punten:

  • Verwacht herstel vindt plaats binnen de wettelijke termijn van 10 jaar.
  • In de loop van 2026 zou onze beleidsdekkingsgraad namelijk naar verwachting weer hoger moeten zijn dan vereist.
  • Een verlaging van de pensioenen (als noodmaatregel) is hierbij niet voorzien.
  • Voorzien is dat er vanaf 2022 ruimte is voor een jaarlijkse toeslag, deze zal echter tot en met 2026 lager zijn dan 50% van de prijsontwikkeling.
  • Het herstelplan laat zien dat deze lagere toeslag in de komende tien jaar niet kan worden ingehaald. Een inhaaltoeslag is alleen mogelijk voor toeslagen vanaf 2016 waarbij minder dan 50% van de prijsontwikkeling is verleend.  


Het bestuur constateerde in het geactualiseerde herstelplan per 1 januari 2020 dat er geen extra maatregelen nodig waren. Pensioenfonds Horeca & Catering herstelt sneller dan in het herstelplan per 1 januari 2019 werd verwacht. Dit komt met name doordat het pensioenfonds met gewijzigde verwachtingen ten aanzien van het toekomstig te behalen beleggingsrendement heeft gerekend. Dit heeft een positieve invloed op de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad.
 

Geen zekerheid

De werkelijkheid zal anders zijn dan de verwachtingen die in ons herstelplan zijn opgenomen. Daarom moeten wij het herstelplan elk jaar actualiseren. Waarbij verwacht herstel sneller, maar ook langzamer kan gaan. Ook kunnen wettelijke maatregelen en economische ontwikkelingen invloed hebben op de uitkomsten van het volgend herstelplan per 1 januari 2021. De eerste helft van 2020 is als gevolg van de coronacrisis de dekkingsgraad helaas verder gedaald. In hoeverre de financiële positie van het pensioenfonds in 2020 herstelt zoals verondersteld in het herstelplan is erg onzeker. In het najaar kunnen wij dit beter inschatten en zien of er economisch herstel heeft plaatsgevonden. Mogelijk zijn in een volgend herstelplan daarom extra maatregelen nodig. Dit zal het bestuur uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 beoordelen. 

 

Bekijk ook

Lees meer over onze cijfers, onze dekkingsgraad of over hoe Pensioenfonds Horeca & Catering wordt bestuurd. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.