In het kort

De basis van een goed pensioen

Een goed pensioen voor morgen vraagt vandaag om slimme keuzes. Daarom kiezen wij als bedrijfstakpensioenfonds al sinds 1963 voor eenvoud en helderheid. Het zit in onze genen en werkw─│ze. Net als onze waarden goed, goedkoop en gastvrij. Wij weten wat nodig is om samen te bouwen aan een pensioen van waarde. Dit doen wij voor alle bij ons aangesloten deelnemers en werkgevers.

 

Goed, goedkoop en gastvrij

‘Goed’ betekent voor ons meer dan 'in orde' of 'prima'. Het staat voor kwaliteit en voor het uit handen nemen van praktische zaken. ‘Goed’ vertalen wij voor werkgevers door aan te sluiten bij de loonaangifteketen. Hierdoor maken we het voor werkgevers zo eenvoudig mogelijk.

Met elkaar zorgen wij goed voor het pensioen van onze deelnemers. Door slimme keuzes te maken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Onze mensen zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt, tegen zo laag mogelijke kosten. Wij gebruiken een zo groot mogelijk deel van de pensioenpremies en de beleggingsopbrengsten voor pensioen. In ons jaarverslag lees je over de kosten van ons pensioenbeheer.

Gastvrij gaat bij ons over toegankelijk en open zijn. Wij verplaatsen ons zoveel mogelijk in de werkgever en deelnemer. Door er met elkaar voor onze deelnemers te zijn, ontstaat er dat gevoel van samen. Zo bouwen we aan een pensioen voor iedereen.    

 

Meer weten?

Lees meer over onze cijfers, onze dekkingsgraad of over hoe Pensioenfonds Horeca & Catering wordt bestuurd. Of misschien wil je bij ons werken? Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.