Hoe beleggen we?

Wij hebben een strategisch beleggingsbeleid en een tactisch beleggingsbeleid. Het strategische beleid is het beleggingsbeleid voor de lange termijn en wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur kijkt naar zaken als: doel en stijl van het beleggingsbeleid, het risicobudget en de strategische beleggingsportefeuille (alle beleggingen die het pensioenfonds doet). Het tactisch beleid (het beleggen zelf) laten wij over aan partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Lees hier meer over deze vermogensbeheerders.

 

Uitgangspunten bij beleggen

Wij hanteren een aantal beleggingsovertuigingen die als uitgangspunten voor het beleggingsbeleid en de verdeling van het vermogen over de verschillende vermogensbeheerders dienen. De overtuigingen hebben betrekking op een drietal gebieden: strategisch beleggingsbeleid, financiële markten en vermogensbeheer. Elke beleggingsovertuiging is voorzien van een nadere toelichting.

Strategisch Beleggingsbeleid

  • De pensioenverplichtingen zijn bepalend voor de wijze van beleggen: lange termijn rendement gaat boven korte termijn gewin.
  • Het strategische beleggingsbeleid bepaalt het uiteindelijke rendement en risico.
  • Beleggingsrisico wordt op lange termijn beloond en wordt bewust gelopen als bron van rendement.

Financiële Markten

  • Diversificatie over beleggingscategorieën voegt waarde toe door het verbeteren van de risico/rendementsverhouding.
  • Passief beheer heeft de voorkeur.
  • Uitvoering gebeurt kostenbewust en kosten van beleggingen zijn volledig inzichtelijk.
  • Het bestuur rekent maatschappelijk verantwoord beleggen tot zijn verantwoordelijkheid.

Vermogensbeheer

  • Bestuur en uitvoering hebben dezelfde doelstellingen. Via de eigen uitvoeringsorganisatie wordt dit geborgd.
  • Het bestuur kiest voor de beste vermogensbeheerder per beleggingsmandaat.
  • Beleggingen zijn transparant en beleggingsprocessen consistent.

 

Afdekken renterisico en valutarisico

Een verandering van de marktrente heeft grote gevolgen voor onze financiële positie. Daarom beperken wij dit risico door een deel van het renterisico af te dekken. Sinds 13 juli 2015 dekken we 50% van het renterisico af. 

Omdat wij over de hele wereld beleggen, beleggen wij ook in landen met andere munteenheden dan de euro, zoals de dollar, de pond en de yen (vreemde valuta’s). Wij lopen het risico dat deze valuta’s meer of minder waard worden. Omdat wij dit risico niet volledig willen nemen, dekken wij een belangrijk deel van de buitenlandse valuta’s af naar de euro.