Hoe beleggen we?

“Verantwoord beleggen is verstandig omgaan met geld én met de wereld.


Wij beleggen op een verantwoorde manier. Dat houdt allereerst in dat we verstandig en zorgvuldig met jouw geld omgaan. We investeren het met de bedoeling het meer waard te laten worden, maar nemen geen onverantwoorde risico’s. Daarnaast betekent het dat we ook kijken naar de wereld om ons heen. Met onze beleggingen willen we bijdragen aan een leefbare, duurzame wereld. Die twee zijn voor ons dus onlosmakelijk met elkaar verbonden: verstandig omgaan met geld én met de wereld, oftewel: verantwoord beleggen. Dat is voor ons belangrijk én vanzelfsprekend.
 

Onze overtuigingen

Ons bestuur bepaalt het beleggingsbeleid. Negen overtuigingen geven richting aan dat beleid en daarmee ook aan de beleggingen die vermogensbeheerders voor ons doen. Belangrijke overtuigingen zijn:

  • Wij beleggen voor de lange termijn;
  • Wij vinden maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk en vinden dat het waarde toevoegt;
  • Kosten zijn belangrijk. Daarom moeten ze inzichtelijk zijn.

Lees hier alle negen overtuigingen


Onze rendementen en kosten

Ons belangrijkste doel met beleggen, is het behalen van een zo goed mogelijk rendement. Hierbij willen we niet meer risico nemen dan nodig om iedereen een goed pensioen te kunnen geven, nu en in de toekomst. Meer informatie over onze rendementen de afgelopen jaren lees je op deze pagina.

Beleggen kost ook geld. We beleggen niet zelf en betalen een vergoeding aan de partijen die dat voor ons doen, de zogenoemde directe beheerkosten. Daarnaast hebben we te maken met de kosten die verbonden zijn aan het handelen zelf, de zogenoemde transactiekosten. Hoeveel onze kosten bedragen en hoe die zich verhouden tot ons rendement lees je op deze pagina.

 

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Naast onze focus op risico en rendement vinden wij het ook belangrijk om met onze beleggingen bij te dragen aan een leefbare wereld. Om daaraan vorm en inhoud te geven, beleggen wij maatschappelijk verantwoord. Dit houdt in dat wij:

  • Juist investeren in bedrijven die positief bijdragen aan maatschappelijke thema’s;
  • Bedrijven stimuleren om maatschappelijk verantwoord te handelen en duurzaamheid te bevorderen;
  • Niet investeren in bedrijven die activiteiten uitvoeren die wij niet willen ondersteunen.

Bij onze investeringen en beleggingen kijken we dus niet alleen naar rendement en risico. Ook milieu en maatschappij zijn belangrijk. Bij onze keuzes maken we zorgvuldige afwegingen en nemen we bewuste besluiten. We houden hierbij ook rekening met de visie van onze deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten werkgevers op (onze) maatschappelijke verantwoordelijkheid. Over de keuzes die we maken en de instrumenten die we inzetten, leggen we verantwoording af op onze website en in ons jaarverslag.

Hier lees je meer over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen.