Onze netto rendementen

Met onze beleggingsportefeuille verwachten we een gemiddeld rendement van 4,4% per jaar te kunnen behalen. Onderstaande tabel laat onze nettorendementen zien van de afgelopen vijf jaar ten opzichte van de benchmark. De benchmark geeft aan welk rendement 'de markt' heeft behaald. De tabel laat zien dat het niet elk jaar lukt om een rendement van 4,4% te halen. Beleggen gaat immers gepaard met het nemen van risico.


Z-score

De Z-score geeft aan hoe het gaat met ons rendement ten opzichte van onze benchmark. De benchmark geeft aan welk rendement ‘de markt’ heeft behaald. Een Z-score hoger dan nul betekent dat onze externe vermogensbeheerders gemiddeld beter hebben gepresteerd dan de markt.
 

Performancetoets

De performancetoets geeft aan of ons rendement voldoende is ten opzichte van het rendement van de markt. De performancetoets wordt berekend aan de hand van de Z-scores van de afgelopen vijf jaar. Als deze performancetoets lager is dan 0 en ons rendement dus niet voldoende is ten opzichte van de markt, dan kunnen werkgevers in de horeca en catering vrijstelling van de verplichtstelling krijgen. Dit is geregeld in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.