Met welk resultaat?

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft als doelstelling om in de toekomst voldoende geld te hebben om alle pensioenen uit te keren. Door te beleggen, proberen wij deze doelstelling te behalen.

Op basis van de huidige portefeuille, de toekomstige verplichtingen en de historische rendementen, zouden wij gemiddeld 4,5% rendement per jaar moeten kunnen halen. Onderstaande tabel laat zien dat dit niet elk jaar lukt. Beleggen gaat immers gepaard met het nemen van risico.

Op zich is het niet erg als er jaren zijn waarin het gerealiseerde rendement achterblijft bij het verwachte rendement, zolang dit wordt gecompenseerd door betere jaren. Jaren waarin we gemiddeld hoge rendementen behaalden, waren 2016 (12,33%), 2014 (12,6%), 2012 (12,2%), 2010 (9,9%) en 2009 (21,5%). Als rendementen echter langdurig en veel afwijken van de verwachting of sprake is van aanvullende lasten die wij moeten dragen, dan kan dit leiden tot lagere pensioenuitkeringen. 

 

De rendementen van de afgelopen jaren

Onderstaande tabel laat onze rendementen zien van de afgelopen paar jaar. Behalve het rendement per jaar, staat in de tabel ook steeds per jaar de benchmark. Een benchmark geeft aan welk rendement ‘de markt’ heeft behaald. De out-/underperformance laat vervolgens zien of we het in een jaar beter of slechter deden dan de markt. Onder de tabel staat een toelichting op een aantal andere termen in de tabel.

Beleggingsresultaat (%) 2016 2015 2014 2013 2012
Aandelen 9,37 3,7 10,5 19,6 14,7
Converteerbare obligaties 1,81 3,1 5,3 14,7 13
Private Equity 7,08 18,7 17,2 7,0 10,0
Grondstoffen   7,1 -4,0 -12,1 -2,6
Niet beursgenoteerd onroerend 7,82 2,6 20,2 6,6 26,6
Onroerend goed 4,53 6,7 3,2 -0,6 0,4
Obligaties 8,90 -0,7 16,8 -4,1 10,6
Hypotheken 5,34 3,5 6,4 3,0 2
Rendement excl. swap(tion)s 8,4 2,3 12,6 5,2 12,2
Benchmark 8,3 1,7 11,7 4,9 11,5
Performance 0,1 0,7 0,9 0,3 0,7
Z-core 0,17 0,5 0,63 0,3 0,53
Performancetoets 2.25 2,2 2,24 2,16 1,37

 

Z-score

De Z-score geeft aan hoe het is gegaan met ons rendement ten opzichte van het normrendement (het gemiddelde rendement dat verwacht werd). Als het netto feitelijk rendement (dat is de winst nadat de kosten voor het beheer eraf zijn getrokken) hoger is dan het netto normrendement, ontstaat een positieve Z-score. Dit betekent dat onze externe vermogensbeheerders gemiddeld beter hebben gepresteerd dan het normrendement.

 

Performancetoets

De performancetoets wordt afgeleid uit de Z-score van de afgelopen vijf jaar en zegt dus iets over de mate van rendement die wij hebben behaald en of dat voldoet aan de norm. Als dat namelijk niet zo is (en de performancetoets is lager dan 0), dan kunnen werkgevers in de horeca en catering vrijstelling van de verplichtstelling krijgen. Dit is geregeld in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.

 

Kosten en rendement 

Er worden kosten gemaakt om een goed rendement te behalen. Op deze pagina wordt nader ingegaan op de gemaakte kosten en hoe deze zich verhouden tot het rendement.