Vermogensbeheer

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft als doelstelling om voldoende financiële middelen te hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Een van onze belangrijkste taken is daarom het beheer van het pensioenvermogen. Want wij kunnen de doelstelling alleen halen als wij op de juiste wijze het pensioenvermogen beheren.

Werknemers en werkgevers in de horeca en catering betalen samen elke maand pensioenpremie. Deze pensioenpremie vormt de basis voor het uit te betalen pensioen. Maar om de gewenste pensioenen te kunnen betalen én de pensioenpremie betaalbaar te houden, is goed rendement nodig. Voor ons is vermogensbeheer daarom belangrijk: door het pensioenvermogen te beleggen, kunnen wij rendement behalen op het pensioenvermogen.

 

Waarom beleggen we?

Wanneer Pensioenfonds Horeca & Catering de betaalde premie alleen op een spaarrekening zou zetten, zou er te weinig geld zijn om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen. Bovendien stijgen de prijzen elk jaar. Daardoor kan er over tien jaar met honderd euro minder worden gekocht dan nu. Het pensioen wordt dus steeds minder waard. Om dat tegen te gaan, verhoogt ons bestuur de pensioenen als dat kan. Die verhoging (ook wel toeslag genoemd) wordt betaald met het extra rendement op de beleggingen. Dus ook daarom beleggen we.

Omdat wij veel jonge deelnemers hebben, hoeven we de pensioenen gemiddeld pas over vierentwintig jaar uit te keren. Er is dus veel tijd om het ingelegde geld te laten vermeerderen en daarom beleggen we het geld. Want uiteindelijk levert beleggen op de lange termijn meer op dan sparen. Als wij de afgelopen 25 jaar alleen maar hadden gespaard, dan waren de pensioenen nu 40% lager of was de premie 70% hoger. Wie alleen maar wil sparen, kiest dus voor een veel hogere premie. Of voor een fors lager pensioen.

De onderstaande grafiek laat de rendementen zien die wij hebben behaald (de blauwe lijn) en het rendement dat we zouden hebben gehad als het geld op een spaarrekening zou zijn gezet (de rode lijn). Ondanks dat er periodes zijn geweest dat het rendement negatief was (de blauwe lijn daalt), blijkt dat op de lange termijn het rendement bij beleggen hoger ligt dan bij sparen.