Waarin beleggen we?

Er zijn (grof gezegd) drie soorten beleggingscategorieën:

  • zakelijke waarden; 
  • vastrentende waarden; 
  • onroerend goed.

Elke beleggingscategorie kent zijn eigen risico en rendementskarakteristieken. In een zogenoemde Asset Liability Management-studie (ALM-studie) onderzoekt Pensioenfonds Horeca & Catering onder meer welk risico het pensioenfonds loopt ten opzichte van de verplichtingen en vergelijkt het risico met het rendement op langere termijn. Daarbij stelt Pensioenfonds Horeca & Catering vast wat op de lange termijn (strategisch) de verhouding is tussen de verschillende beleggingscategorieën. 

Onderstaande grafiek laat zien hoe de portefeuille van Pensioenfonds Horeca & Catering eind 2014 was verdeeld over de verschillende beleggingscategorieën.

Aan het einde van 2015 had Pensioenfonds Horeca & Catering:

  • € 3.328 miljoen in zakelijke waarden belegd; 
  • € 3.211 miljoen belegd in vastrentende waarden; 
  • € 723 miljoen in onroerend goed belegd. 

 

Zakelijke waarden

Zakelijke waarden zijn onder meer aandelen, private equity (aandelen in niet-beursgenoteerde ondernemingen), converteerbare obligaties (obligaties die in aandelen omgezet kunnen worden). Beleggingen in zakelijke waarden hebben over het algemeen een hoger rendement, maar ook een hoger risico dan beleggingen in andere beleggingscategorieën.

 

Aandelen in ontwikkelde markten

Het grootste gedeelte van de aandelenportefeuille van Pensioenfonds Horeca & Catering is belegd in beursgenoteerde aandelen in ontwikkelde markten zoals de Verenigde Staten, Europa en Japan. Dit doen de vermogensbeheerders T. Rowe Price en State Street voor Pensioenfonds Horeca & Catering. 

 

Aandelen in opkomende markten

Een ander deel van de aandelenportefeuille van Pensioenfonds Horeca & Catering is belegd in opkomende markten, zoals China en Brazilië. Dit doet de vermogensbeheerder Principal Global Investors voor ons. 

 

Aandelen in kleinere beursgenoteerde ondernemingen

Beleggingen in small cap aandelen (aandelen in kleinere beursgenoteerde ondernemingen) in de Verenigde Staten en Europa vormen het laatste gedeelte van de aandelenportefeuille van Pensioenfonds Horeca & Catering. Vermogensbeheerder Northern Trust beheert dit gedeelte van de beleggingsportefeuille. 

 

Beleggingen in private equity en converteerbare obligaties

Pensioenfonds Horeca & Catering belegt ook in private equity. Dit zijn beleggingen in bedrijven die niet op de beurs genoteerd staan. Het pensioenfonds werkt hier samen met de vermogensbeheerders Alpinvest, Goldman Sachs, Harbourvest, RobecoSAM en SPF Beheer. 

In converteerbare obligaties (obligaties die in aandelen kunnen worden opgezet) belegt Pensioenfonds Horeca & Catering via vermogensbeheerder BMO Global Asset Management.

Vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn beleggingen die een vast rendement opleveren, zoals obligaties en hypotheken. Dit soort beleggingen hebben over het algemeen een lager risicoprofiel en een lager verwacht rendement dan andere beleggingscategorieën. Onze portefeuille vastrentende waarden bestaat uit obligaties en hypotheken. 

 

Obligaties

De obligatieportefeuille is breed gespreid en is belegd in: 

  • staatsobligaties (nominaal en inflatie gerelateerd); 
  • high yield obligaties (obligaties met een hoge rente); 
  • staatsobligaties van opkomende landen. 

De vermogensbeheerders F&C Investments, Western Asset Management, Loomis Sayles en Pramerica beheren de verschillende obligatieportefeuilles. 

 

Hypotheken 

De hypothekenportefeuille van Pensioenfonds Horeca & Catering bestaat uit indirecte investeringen via een deelneming in de hypotheekfondsen van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Aegon Asset Management. Deze hypotheekfondsen verstrekken hypotheken aan Nederlandse bedrijven en particulieren.

Onroerend goed 

Onroerend goed beleggingen zijn beleggingen in vastgoed. Dit kan door middel van het kopen van aandelen van beursgenoteerde bedrijven die in vastgoed beleggen, maar ook door te investeren in fondsen die direct vastgoed kopen zoals bijvoorbeeld kantoren of winkels. 

Dit doen vermogensbeheerders Northern Trust en Altera voor Pensioenfonds Horeca & Catering. De fondsen van Altera beleggen in Nederlands vastgoed zoals woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten. De beursgenoteerde vastgoedportefeuille is wereldwijd gespreid en wordt beheerd door Northern Trust.