Onze portefeuille

Onze beleggingen zijn onderverdeeld in drie beleggingscategorieën:
 

1) Zakelijke waarden

Onze beleggingen in zakelijke waarden bestaan uit:
- beursgenoteerde aandelen
- private equity (aandelen in niet-beursgenoteerde ondernemingen).

Beleggingen in zakelijke waarden hebben over het algemeen een hoger rendement, maar ook een hoger risico dan beleggingen in andere beleggingscategoriën.

Lees hier in welke zakelijke waarden wij beleggen

Aandelen in ontwikkelde markten
Het grootste gedeelte van onze aandelenportefeuille is belegd in beursgenoteerde aandelen in ontwikkelde markten zoals de Verenigde Staten, Europa en Japan. Dit doen de vermogensbeheerders BlackRock en State Street voor ons. 

Aandelen in opkomende markten
Een deel van onze aandelenportefeuille is belegd in opkomende markten, zoals China en Brazilië. Dit doen de vermogensbeheerders Neuberger Berman en J.P. Morgan voor ons. 

Aandelen in kleinere beursgenoteerde ondernemingen
Beleggingen in small cap aandelen (aandelen in kleinere beursgenoteerde ondernemingen) in de Verenigde Staten en Europa vormen ook onderdeel van onze aandelenportefeuille. Vermogensbeheerder Northern Trust beheert dit gedeelte van de beleggingsportefeuille.

Beleggingen in private equity
Wij beleggen ook in private equity. Dit zijn beleggingen in bedrijven die niet op de beurs genoteerd staan. Wij werken hier samen met de vermogensbeheerders AlpInvest, Goldman Sachs, Harbourvest en Stafford.

Wil je weten in welke aandelen wij beleggen, klik dan hier.

Wil je weten welke private equity beleggingen wij aanhouden, klik dan hier.

 

2) Vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn beleggingen die een vast rendement opleveren, zoals obligaties en hypotheken. Dit soort beleggingen hebben over het algemeen een lager risicoprofiel en een lager verwacht rendement dan andere beleggingscategorieën. Onze portefeuille vastrentende waarden bestaat uit obligaties en hypotheken.

Lees hier in welke vastrentende waarden wij beleggen

Obligaties
Onze obligatieportefeuille is breed gespreid en belegt in:

- Staatsobligaties (nominaal en inflatie gerelateerd);
- Groene obligaties (obligaties met een positieve duurzaamheidsbijdrage);
- High yield obligaties (obligaties met een hoge rente);
- Staatsobligaties van opkomende landen.

De vermogensbeheerders BMO Global Asset Management, Western Asset Management, NN Investment Partners, Loomis Sayles en PGIM beheren de verschillende obligatieportefeuilles.

Hypotheken
Onze hypothekenportefeuille bestaat uit indirecte investeringen via een deelneming in de hypotheekfondsen van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Aegon Asset Management. Deze hypotheekfondsen verstrekken hypotheken aan Nederlandse bedrijven en particulieren.

Wil je weten in welke obligaties wij beleggen, klik dan hier.

Wil je weten in welke hypotheekfondsen wij beleggen, klik dan hier.

 

3) Onroerend goed

Onroerend goed beleggingen zijn beleggingen in vastgoed. Dit kan door middel van het kopen van aandelen van beursgenoteerde bedrijven die in vastgoed beleggen, maar ook door te investeren in fondsen die direct vastgoed kopen zoals bijvoorbeeld woningen of winkels.

Dit doen vermogensbeheerders Northern Trust, Altera en Bouwinvest voor ons. De fondsen van Altera en Bouwinvest beleggen in Nederlandse woningen en winkels. De beursgenoteerde vastgoedportefeuille is wereldwijd gespreid en wordt beheerd door Northern Trust.

Wil je weten in welke vastgoedfondsen wij beleggen, klik dan hier.

 

Verhoudingen categorieën

Elke beleggingscategorie kent zijn eigen risico en rendementskarakteristieken. In een Asset Liability Management-studie (ALM-studie) onderzoeken wij onder meer welk risico wij lopen ten opzichte van de verplichtingen en vergelijken we het risico met het rendement op langere termijn. Daarbij stellen wij vast wat op de lange termijn (strategisch) de verhouding is tussen de verschillende beleggingscategorieën. 

Onderstaande grafiek toont de verdeling van onze portefeuille per eind 2020 over de verschillende beleggingscategorieën.Aan het einde van 2020 had Pensioenfonds Horeca & Catering:

  • € 6.784 miljoen in zakelijke waarden belegd;
  • € 6.141 miljoen belegd in vastrentende waarden;
  • € 1.618 miljoen in onroerend goed belegd.  
     

Rente- en valutarisico

Een verandering van de marktrente heeft grote gevolgen voor onze financiële positie. Daarom beperken wij dit risico door een deel van het renterisico af te dekken. Sinds 13 juli 2015 dekken we 50% van het renterisico af.

Omdat wij over de hele wereld beleggen, beleggen wij ook in landen met andere munteenheden dan de euro, zoals de dollar, de pond en de yen (vreemde valuta’s). Wij lopen het risico dat deze valuta’s meer of minder waard worden. Omdat wij dit risico niet volledig willen nemen, dekken wij een belangrijk deel van de buitenlandse valuta’s af naar de euro.