Wie beheert het vermogen?

Bij het beleggen van het pensioenvermogen zijn diverse personen betrokken:

Het bestuur

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor Pensioenfonds Horeca & Catering. Daaronder vallen ook de beleggingen. Het bestuur neemt onder meer besluiten over de beleggingsstrategie en de aanstelling of het ontslag van onze externe vermogensbeheerders.

De beleggingsadviescommissie

 De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het vermogensbeheer.

De adviescommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De adviescommissie let onder meer op de beleggingsstrategie voor de lange termijn, de continuïteitsanalyses, het beleggingsplan en de risicoanalyse. Voor de commissie is een taakomschrijving opgesteld.

 

Meer informatie over de leden van de beleggingsadviescommissie.

De afdeling Vermogensbeheer

De afdeling Vermogensbeheer bestaat uit vier personen in dienst van het pensioenfonds. De afdeling belegt niet zelf, maar selecteert de partijen aan wie wij de beleggingen uitbesteden (de externe vermogensbeheerders). Hierbij kijkt de afdeling onder meer naar de rendementen, de beleggingsfilosofie, de processen en de kwaliteit van de externe vermogensbeheerder. De afdeling Vermogensbeheer zoekt steeds de beste vermogensbeheerder per type belegging en onderhandelt scherp over de kosten.

Als een externe vermogensbeheerder is aangesteld, beoordeelt de afdeling Vermogensbeheer de prestaties van de vermogensbeheerder. De afdeling Vermogensbeheer let er ook op dat de beleggingen binnen vooraf vastgestelde risicogrenzen blijven en beoordeelt de prestaties van de externe vermogensbeheerder. Als een externe vermogensbeheerder niet meer voldoet aan de strenge eisen en verwachtingen adviseert de afdeling het bestuur de externe vermogensbeheerder te ontslaan. Daarnaast zorgt de afdeling Vermogensbeheer ervoor dat nieuw gestorte premies worden belegd op de manier zoals die in het beleggingsbeleid is voorgeschreven.

De externe vermogensbeheerders

 

Vermogensbeheerders Soort belegging
Aegon Asset Management Hypotheken
AlpInvest Private Equity
Altera Niet beursgenoteerd vastgoed
BMO Global Asset Management Staatsobligaties, Converteerbare Obligaties, Renteafdekking
Goldman Sachs Private Equity, Geldmarktfonds
HarbourVest Private Equity
Loomis Sayles High Yield Obligaties
Northern Trust Beursgenoteerd Vastgoed, Small Cap Aandelen
Pramerica Obligaties Opkomende Landen
Principal Global Investors Aandelen Opkomende Landen
RobecoSAM Private Equity
SPF Beheer Private Equity
State Street Global Advisors Aandelen Ontwikkelde Landen
Syntrus Achmea Real Estate & Finance Hypotheken
BlackRock Aandelen Verenigde Staten
Western Asset Management Inflatie Gerelateerde Obligaties