Voorbehoud

Wij hebben de informatie op deze website zorgvuldig samengesteld. Toch kan de informatie onvolledig zijn of onjuistheden bevatten. Pensioenfonds Horeca & Catering aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. De teksten bevatten een uitleg van de reglementen zoals die nu gelden. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de actuele reglementen die je op deze website vindt. 

Voor inkoop en levering van diensten en producten hanteert Pensioenfonds Horeca & Catering algemene voorwaarden. Deze zijn geregistreerd onder nummer 41 15 25 93 bij de Kamer van Koophandel.